УКРАЇНА

МАНЬКІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

              _____________________________________________________________________________                                                              _____________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                Проект рішення     

Про пайову участь замовників будівництва

у розвитку інфраструктури смт Маньківка

 

З метою залучення коштів інвесторів до розвитку інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури селища Маньківка, враховуючи пропозиції виконкому  селищної ради та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства до проекту  Порядку залучення розрахунку розміру і використання коштів пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно – транспортної інфраструктури смт Маньківка,   керуючись  ст. 40 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", ст. ст. 9, 13 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності",

 

                            СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА :

 

 1. Затвердити  Порядок залучення розрахунку розміру і використання коштів пайової участі (внеску) у створенні і розвитку  інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури смт Маньківка та типовий договір про пайову участь замовників  будівництва у розвитку інфраструктури смт Маньківка. ( додатки до рішення № 1,2).
 2. Дане рішення оприлюднити на офіційному веб - сайті селищної ради.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань стратегічного розвитку, планування бюджету і

    фінансів, регуляторної політики.

 

 

     

         Селищний голова                                             В.М.Вівтенко

 

 

 

 

 

                                                                                                              Додаток до проекту рішення «Про пайову участь

замовників будівництва

у розвитку інфраструктури

смт Маньківка»

 

Порядок

залучення, розрахунку розміру і  використання коштів пайової участі

у розвитку  інфраструктури смт Маньківка

 

         1. Загальні положення.

 

 1. Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі (внески) у створенні і розвитку інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури смт Маньківка (далі – Порядок) розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Земельного кодексу України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про регулювання містобудівної діяльності", а також Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 27.08.2000 р. № 174.

Створення і розвиток інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури (далі – розвитку інфраструктури) смт Маньківка належить до відання Маньківківської селищної ради.

Залучення пайових внесків до спеціального  фонду бюджету здійснює рада в особі селищного голови.

 1. Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у відповідному населеному  пункті, зобов'язаний взяти участь  у створенні інфраструктури смт Маньківка. Пайова участь (внесок) у розвитку інфраструктури смт Маньківка полягає у перерахуванні замовником  до прийняття об’єкта будівництва об'єкта в експлуатацію до селищного бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури.
 2. Замовник – фізична або юридична особа, яка має  намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) і  подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву.

                     У цьому Порядку терміни та визначення вживаються у такому

       значенні:

 • будівництво – спорудження нового об'єкта будівництва, а також реконструкція, розширення, добудова, реставрація і капітальний ремонт об'єктів будівництва;
 •  об'єктами будівництва – будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси, лінійні об'єкти інженерно – транспортної інфраструктури. 

Пайовий внесок сплачується замовником на підставі відповідного договору між ним та селищною радою.

 1. До пайової участі у розвитку інфраструктури смт Маньківка не залучаються замовники у разі здійснення будівництва:
 • об'єктів будь – якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
 • будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;
 • будинків житлового фонду соціального призначення  та доступного житла;
 • індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;
 • об'єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;
 • об'єктів будівництва за умови  спорудження на цій земельній ділянці об'єктів соціальної інфраструктури;
 • об'єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані  внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;
 • об'єктів релігійно – культового призначення.

 

2. Розмір пайового внеску.

 

2.1. Величина  пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається у договорі, укладеному з селищною радою (відповідно до встановленого селищною радою розміру пайової участі у розвитку інфраструктури), з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта будівництва, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх та поза майданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

         У разі коли загальна кошторисна вартість  будівництва об'єкта не визначена згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами, вона визначається на основі встановленого селищною радою нормативу для одиниці створеної потужності.

2.2. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури смт Маньківка з урахуванням інших передбачених відрахувань, становить:

 • 6 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта - для нежитлових будівель та споруд;
 • 4 відсотків  загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта – для  реконструкції, розширення, добудови, реставрації і капітального ремонту нежитлових будівель  та споруд;
 • 1 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта – для житлових будинків загальною площею більше 300 м.кв.;
 • 1 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта – для реконструкції, розширення, добудови, реставрації і капітального ремонту житлових будинків загальною площею більше 300 м.кв

2.3. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об'єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової  участі у розвитку інфраструктури смт Маньківка зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та /або об'єкти передаються у комунальну власність.

3. Лист – згода замовника  сплатити пайовий внесок

3.1. Лист – згода замовника сплатити пайовий внесок є обов'язковим документом при наданні вихідних даних та прийнятті виконавчим комітетом селищної ради рішення про надання дозволу на проектування та будівництво, у тому числі на земельних ділянках, які знаходяться у користуванні або власності замовника.

3.2. Листом – згодою замовник бере на себе зобов'язання в подальшому при будівництві об'єктів містобудування взяти участь у створенні та розвитку інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури  смт Маньківка та вчасно, не пізніше 15 робочих днів до введення в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, подати  до селищної ради звернення про укладення договору про пайову участь.

3.3. У містобудівних умовах та обмеженнях визначаються вимоги щодо пайової участі замовників у створенні інфраструктури смт Маньківка.

4. Договір про пайову участь

4.1. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації селищною радою звернення замовника  про  укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об'єкта  містобудування, з техніко-економічними показниками.

         У разі відсутності документів, що підтверджують вартість будівництва об'єкта містобудування, розмір пайової участі в розвитку інфраструктури смт Маньківка визначається відповідно до абзацу 2 п.2.1. цього Порядку.

 

4.2. Пайовий внесок сплачується на підставі Договору про  пайову участь у створенні інфраструктури смт Маньківка, що укладається між замовником та селищною радою в особі селищного голови.

         Договір про  пайову участь у розвитку інфраструктури смт Маньківка укладається не пізніше п'ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до введення в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта будівництва.

4.3. Істотними умовами договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту є:

 • розмір пайової участі (внеску); 
 • терміни (графік) оплати пайового внеску;
 • відповідальність сторін.

Невід'ємною частиною  договору є розрахунок величини пайової участі замовника у створенні інфраструктури смт Маньківка.

5. Порядок сплати коштів пайової участі.

5.1. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури смт Маньківка – сплачуються в грошовій формі єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором.

         Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури  смт Маньківка зараховуються до селищного бюджету на безоплатній, безповоротній основі.

5.2. У разі невиконання замовником умов Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури смт Маньківка щодо перерахування в повному обсязі коштів, селищна рада вживає всі необхідні заходи щодо примусового стягнення  вказаних коштів у судовому порядку.

6. Використання  пайових внесків.

6.1. Кошти, отриманні як пайова участь замовників об'єктів містобудування, можуть використовуватися виключно на створення і розвиток інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури смт Маньківка.

6.2. Рішення щодо розподілу та використання коштів, отриманих від замовників будівництва як пайова участь у створенні і розвитку інженерно - транспортної  та соціальної інфраструктури, приймає селищна рада.

6.3. Спори, пов'язані з пайовою участю у створенні і розвитку інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури смт Маньківка, вирішується в судовому порядку.

 

         Секретар селищної ради                                          В.А.Демченко