Про визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території смт Маньківка

 

        

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

МАНЬКІВСЬКОЇ  СЕЛИЩНОЇ  РАДИ

Р І Ш Е Н Н Я № 88-17

 

смт Маньківка                                                              „19”  серпня  2017року

 

Про визначення виконавця послуг

з вивезення твердих побутових

відходів на території смт Маньківка

 

         З метою надання мешканцям належної якості послуг з вивезення побутових відходів в смт Маньківка, враховуючи рішення виконавчого комітету, від 20.06.2017 №74-17 «Про проведення конкурсу на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів в смт Маньківка», розглянувши Протокол конкурсної комісії з визначення виконавця послуг із вивезення твердих побутових відходів на території смт Маньківка відповідно до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2009 №1070, Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 №1173, Закону України «Про житлово-комунальні послуги та ст..30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

ВИКОНКОМ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

 

         1.Ввести в дію рішення конкурсної комісії з визначення виконавця послуг із вивезення твердих побутових відходів на території смт Маньківка згідно Протоколу комісії від 18.08.2017 р. та затвердити Протокол засідання конкурсної комісії з визначення виконавця послуг із вивезення твердих побутових відходів на території смт Маньківка (додається).

         2.Визначити Маньківське комунальне підприємство «Комунальник- М» виконавцем послуг із вивезення твердих побутових відходів на території смт Маньківка строком на 12 місяців.

         3.Селищному голові Вівтенку В.М. укласти договір на надання послуг з вивезення побутових відходів на території смт Маньківка із комунальним підприємством «Комунальник - М».

         4.Комунальному підприємству «Комунальник -М» укласти договора з вивезення твердих побутових відходів із споживачами.

         5.Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника селищного голови Муковоза І.С.

              

Селищний голова                                                                 В.М.Вівтенко

 

 

П Р О Т О К О Л №1

засідання конкурсної комісії по визначенню виконавця послуг

з вивезення твердих побутових відходів на території в смт Маньківка

 

смт Маньківка                                                                           серпня 2017 року

 

місце проведення засідання                                            кабінет селищного голови

засідання розпочато                                                   ______________________

засідання закінчено                                                    ______________________

 

1.Присутні :

1.1.Від конкурсної комісії

Муковіз Іван Степанович               -  заступник селищного голови з питань

                                                                діяльності виконкому, голова конкурсної

                                                                комісії;

Олійник Наталія Миколаївна                  -  секретар виконкому, секретар конкурсної

                                                                комісії;

Члени комісії :

Демченко Володимир Андрійович         -  секретар селищної ради;

Заверуха Марія Іванівна                -  голова постійної комісії, депутат селищної

                                                                ради;

Пашніна Алла Іванівна                           -  начальник відділу містобудування,

                                                                архітектури та ЖКГ райдержадміністрації.

 

1.2.Присутні від учасників конкурсу:

Обараз Григорій Васильович                 -  начальник Маньківського комунального 

                                                                підприємства «Комунальник М»

 

         Засідання відкрив голова комісії Муковіз І.С. який визначив мету засідання, регламент засідання та порядок денний, а саме

 

                                      ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

 

1.Про розгляд конкурсних пропозицій, що надійшли на підставі оголошення про проведення конкурсу на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на території смт Маньківка.

2.Про результати проведення конкурсу.

 

1.СЛУХАЛИ : Про розгляд конкурсних пропозицій, що надійшли на підставі

                          оголошення про проведення конкурсу на надання послуг з

                          вивезення твердих побутових відходів на території смт

                          Маньківка.

                         Доповідав : Муковіз І.С. – голова комісії

                           

                         Доповів про те, що рішення виконавчого комітету Маньківської

                          селищної ради  №74-17 від 20.06.2017 оголошено конкурс на

                         визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових

                         відходів в смт Маньківка.

                        Оголошення опубліковано в газеті «Маньківські новини» №27

                         (9324) від 06.07.2017 року.

                        Згідно журналу реєстрації на участь у конкурсі надійшла одна

                         пропозиція від 03.08.2017 року від Маньківського комунального

                         підприємства «Комунальник М».

 

ВИСТУПИЛИ : Олійник Н.М. – оголосила критерії оцінки конкурсних

                            пропозицій.

                           Під час розгляду конкурсних пропозицій перевірено наявність

                             та правильність оформлення документів передбачених

                             конкурсною документацією.

                            Цінова пропозиція учасника конкурсу на послуги становить:

                             Тариф на послуги з вивезення та захоронення твердих

                             побутових відходів – для населення – 121 грн. 0,5 коп. за 1

                             м.куб; - для установ – 124 грн. 30 коп. за 1 м. куб.; - для

                             госпрозрахункових організацій – 162 гн. 13 коп. за 1 м.куб.

                             Згідно положення п.30 Порядку надання послуг з вивезення

                             побутових відходів у разі коли в конкурсі взяв участь тільки

                             один учасник і його пропозицію не було відхилено, строк, на

                             який він визначається виконавцем послуг з вивезення

                             побутових відходів повинні становити 12 місяців, після чого

                             організовується і проводиться новий конкурс.

                            Враховуючи, що подана пропозиція та беручи до уваги

                             вищевказані положення згаданого Порядку пропонуємо

                             визнати виконавцем з вивезення твердих побутових відходів

                             на території смт Маньківка Маньківське комунальне

                             підприємство «Комунальник М».

 

                            За результатами проведеного голосування всі учасники комісії

                             5 голосів, а підтримали конкурсну пропозицію комунального

                             підприємства «Комунальник М».

 

ВИРІШИЛИ :    1.Визначити переможцем конкурсу на надання послуг з

                            вивезення твердих побутових відходів на території смт

                            Маньківка Маньківське комунальне підприємство

                            «Комунальник М».

 

                           2.Протокол засідання конкурсної комісії подати на

                            затвердження виконавчого комітету Маньківської селищної

                            ради.

 

                           3.Визначити, що строк, на який укладаються договора на

                            надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на

                            території  смт Маньківка з переможцем конкурсу у

                            відповідності з п.30 Постанови Кабінету Міністрів України від

                          16.11.2011 №1173 повинен становити один рік, після  чого

                          протягом десяти днів організувати  та провести новий конкурс.

 

 

         Голова конкурсної комісії                                І.С.Муковіз

 

         Секретар конкурсної комісії                             Н.М.Олійник

 

         Члени комісії:                                                    В.А.Демченко

 

                                                                                     М.І.Заверуха

 

                                                                                     А.І.Пашніна