Про виконання бюджету селища за І квартал 2017 року

     ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

МАНЬКІВСЬКОЇ  СЕЛИЩНОЇ  РАДИ

Р І Ш Е Н Н Я №  47-17

 

смт Маньківка                                                              „5 ” травня 2017року

 

Про виконання бюджету

селища за І квартал  2017 року

 

         Відповідно до п.1а ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію селищного голови «Про виконання бюджету селища за І квартал 2017 року»,

                           

                            ВИКОНКОМ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ВИРІШИВ :

 

         1. Затвердити звіт  «Про виконання бюджету селища за І квартал 2017 року» згідно додатка.

 

         2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів, регуляторної політики.

        

 

 

Селищний голова                                                        В.М.Вівтенко

 

 

  

                                                                                   Додаток до рішення

                                                                                                                                                                   Виконавчого комітету

                                                                                                                                                                   Від 05.05.2017 № 47-17

 

Звіт про виконання селищного бюджету

за І квартал 2017 року.

 

         За І квартал 2017 року до загального фонду селищного бюджету надійшло 3131510 грн. доходів. Доходи (без врахування інших джерел власних надходжень бюджетних установ) спеціального фонду складають 147628 грн.

                                     

Загальний фонд

         За І квартал 2017 року виконання доходів загального фонду селищного бюджету становить 159,7 % до бюджетних призначень . Виконання власних та закріплених доходів (без урахування трансфертів) – 173,7 %, сума перевиконаних доходів складає 1171698 гривень.

         До селищного бюджету надійшло внутрішніх податків на товари та послуги на суму 418287 грн., що складає 247 % до планових показників.

         Податку на майно надійшло 725173 грн., або 118,5 %.

         Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів надійшло 37952 грн., або 44,9 %.

         Єдиного податку поступило на суму 1476051 грн., або 225,31 %.

Туристичний збір, сплачений юридичними особами на суму 1732 грн. або 101,5 %.

         Адміністративних зборів та платежів, доходи від некомерційної господарської діяльності поступило в сумі 98658 грн., що складає 149,2 %.

         Державного мита надійшло на суму 11559 грн., що складає 127,4 %.       

Інші неподаткові надходження на суму 1158 грнивень.

         Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі надійшло в сумі 974 гривень.        

Іншої субвенції з районного бюджету надійшло в сумі 370539 грн., або 100 %.     (Детальний аналіз виконання дохідної частини загального фонду селищного бюджету у Додатку № 1 до звіту).

                                              

Спеціальний фонд

         До спеціального фонду селищного бюджету за І квартал 2017 року надійшло 147628 грн. доходів, із них:

         - власних надходжень бюджетних установ (батьківської плати від батьків діти яких харчуються в дошкільних навчальних закладах) на суму 122257 грн.;

- цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування – 10182 грн.;

- екологічно податку надійшло на суму 15189 гривень.

 (Детальний аналіз надходження коштів до дохідної частини спеціального фонду селищного бюджету у Додатку № 2 до звіту).

 

Також, потягом І кварталу 2017 року надійшла спонсорська допомога на загальну суму 19377 грн., а саме:

         - від батьків діти яких навчаються у дошкільних навчальних закладах селища у вигляді продуктів харчування на загальну суму 162 грн.;

- від батьків діти яких навчаються у дошкільних навчальних закладах селища у вигляді малоцінного інвентарю (іграшки) на загальну суму 200 грн.;

- від порізки дерев у селищі оприбутковано дрова для ДНЗ № 1 на загальну суму 2800,0 грн.;

- від товаровиробників селища у вигляді паливо-мастильних матеріалів (олива) на благоустрій селища на загальну суму 90,0 грн.;

- від товаровиробників селища у вигляді автотранспортних послуг із зимового утримання доріг селища на загальну суму 16125,0 гривень.

 

                                      Видатки загального фонду

         Фінансування видатків здійснювалось в межах кошторисних призначень та в межах коштів, які надходили до дохідної частини загального фонду селищного бюджету і становлять 2335096 грн., або 81,9  % кошторисних призначень за І квартал 2017 року.

         Із загального обсягу витрат на утримання установ і закладів, які фінансуються з селищного бюджету спрямовано, а саме:

         -  на дошкільну освіту 1339754 гривень.;

-  на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне  забезпечення діяльності селищної ради 319092 гривень.;

- на будинки культуру 9972 гривень.;

- на благоустрій селища 213219 грн. ;

- на інші видатки на соціальний захист населення – 21000 гривень.;

- на інші видатки – 750 гривень.

         Перераховано іншу субвенцію в сумі 431308 грн. на фінансування програм районного бюджету.

         (Аналіз фінансування установ у Додатку № 3 до звіту).

        

На організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне  забезпечення діяльності селищної ради використано коштів на загальну суму 319092 грн., з них на оплату праці працівникам 192238 грн.; на проведення  нарахувань на оплату праці 40799 грн.; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 38100 грн.; на придбання канцтоварів, бланкової продукції, матеріалів, господарських товарів, паливно-мастильних матеріалів, запасних частин до автомобіля – 32120 грн.; на заправку та ремонт картриджів, на оплату послуг телефонного зв’язку,  на оплату послуг по супроводженню програми ІПК «Місцевий бюджет», на оплату консультативних послуг по проведенню тендерних процедур, на правове обслуговування органів місцевого самоврядування та інших послуг – 14203 грн.; видатки на відрядження – 30 грн.; інші поточні видатки (сплата судового збору) – 1600 гривень.

        

На фінансування дошкільних навчальних установ використано кошти на загальну суму 1339754 грн., з них на оплату праці з нарахуваннями 1122142 грн.; на придбання продуктів харчування – 98337 грн.; на придбання паливно-мастильних матеріалів – 914 грн.; на оплату послуг телефонного зв’язку, послуг з викачки та вивозу нечистот, обслуговування ШРП, повірка лічильників   та інших послуг – 8381 грн.; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 107518 грн.; видатки на відрядження – 2380 грн.; інші поточні видатки (сплата екологічного податку) – 79 грн.

 

         На фінансування будинку культури було використано кошти на загальну суму 9972 грн. Кошти використовувались на виплату працівникам оплати праці з нарахуваннями в сумі 9840 грн.; на оплату електроенергії в сумі 132 гривень.

        

На  благоустрій селища було використано кошти в сумі 213219 грн., з них на оплату праці з нарахуваннями – 115672 грн.; на придбання предметів, матеріалів, інвентарю, паливно-мастильних матеріалів, запасних частин, тощо – 7095 грн.; на оплату послуг (зимове утримання доріг, повірка лічильників, зняття та встановлення лічильників) – 61214 грн.; на оплату електроенергії по освітленню вулиць селища 29237 грн.).

 

  На інші видатки на соціальний захист населення використано коштів на загальну суму 21000 грн., які використано на виплату матеріальної допомоги на лікування громадянам селища.

 

На інші видатки  використано коштів на загальну суму – 750 грн., на придбання товарів при відзначені державних та професійних свят, знаменних і пам’ятних дат в історії України.

 

На Іншу субвенцію використано коштів на загальну суму 431308 грн., з яких  трансферти, що передаються з загального фонду селищного бюджету - на фінансування програм районного бюджету.

(Аналіз фінансування установ у Додатку № 3 до звіту).

 

         Станом на 01.04.2017 дебіторська чи кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету за даними бухгалтерського обліку Маньківської селищної ради не рахується.

 

                                      Видатки спеціального фонду

 

         По спеціальному фонду селищного бюджету видатки за І квартал 2017 року складають на загальну суму 93313 грн., які використано на фінансування дошкільних навчальних установ – на придбання продуктів харчування.

(Аналіз фінансування установ у Додатку 4  до звіту).

 

Станом на 01.04.2017 дебіторська чи кредиторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету за даними бухгалтерського обліку Маньківської селищної ради не рахується.

 

 

Головний бухгалтер                                                                А.М. Хижняк