Про проведення конкурсу на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів в смт Маньківка

 

 ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

МАНЬКІВСЬКОЇ  СЕЛИЩНОЇ  РАДИ

Р І Ш Е Н Н Я № 74-17

 

смт Маньківка                                                              „20” червня 2017року

 

 

Про проведення конкурсу на визначення

виконавця послуги з вивезення твердих

побутових відходів в смт Маньківка

 

         Керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про відходи», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. №1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р. №1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів», Програми та правил благоустрою селища Маньківка, затверджених рішенням селищної ради від 09.10.2008 №33-7/У,

                                                                                              

      ВИКОНКОМ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

 

         1.Провести конкурс на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів в смт Маньківка.

         2.Затвердити конкурсну комісію на визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів в смт Маньківка (додаток 1).

         3.Затвердити конкурсну документацію на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів в смт Маньківка (додаток 2).

         4.Дане рішення та оголошення про проведення конкурсу опублікувати в місцевих засобах масової інформації.

         5.Рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення.

         6.Контроль за виконання цього рішення залишаю за собою.

 

 

 

Заступник селищного голови                                              І.С.Муковіз      

        

                                                                                            

Додаток 1

до рішення виконавчого

комітету Маньківської

селищної ради

                                                                                                                                                                                                                                              від 20.06.2017 № 74-17

    

Склад конкурсної комісії

на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових

відходів в смт Маньківка

Муковіз І.С.        голова конкурсної комісії, заступник селищного голови

Олійник Н.М.     секретар конкурсної комісії, секретар виконкому

Члени комісії :

Демченко В.А.    секретар селищної ради

Заверуха М.І.     голова постійної комісії, депутат селищної ради

Пашніна А.І.       начальник відділу містобудування, архітектури та ЖКГ

                              райдержадміністрації (за згодою)

 

 

            Заступник селищного голови з

         питань діяльності виконкому                                              Муковіз І.С.

 

 

Додаток 2

до рішення виконавчого

комітету Маньківської

селищної ради

                                                                                                                                                                                                                                               від 20.06.2017 № 74-17

    

                     КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

         на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових

відходів в смт Маньківка

 

1.Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу :

Виконавчий комітет Маньківської селищної ради

20100, Черкаська область, смт Меньківка, вул. Шевченка, 9

2.Підстава для проведення конкурсу :

Рішення виконавчого комітету Маньківської селищної ради від 20.06.2017 р.        № 74-17 «Про проведення конкурсу на визначення послуги з вивезення твердих побутових відходів в смт Маньківка».

3.Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення твердих побутових відходів:

         Місце: 20100, Черкаська область, смт Маньківка, вул. Шевченка, 9

         Дата

         Час 10 год.00 хв.

          Голова конкурсної комісії – заступник селищного голови з питань діяльності виконавчого комітету Муковіз І.С. 20100, Черкаська область, смт Маньківка, вул. Шевченка, 9, тел.. 6-15-78

4.Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу :

         4.1.Наявність в учасника конкурсу достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення твердих побутових відходів, що утворюються у житловій та на підприємствах, в установах, організаціях на території селища Маньківка.

         Наявність матеріально-технічний стан якої дозволяє забезпечити  зберігання та охорону транспортних засобів для вивезення твердих побутових відходів, здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, підтримання належного санітарного стану транспортних засобів.

         4.2.Вартість надання послуги з вивезення твердих побутових відходів.

         4.3.Досвід роботи з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів – не менше трьох років.

         4.4.Наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.

         4.5.Наявність ліцензій та дозволів на надання послуги, якщо це передбачено чинним законодавством України.

5.Обсяг послуг з вивезення твердих побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг згідно з критерієм, що визначається відповідно до Правил надання послуг з вивезення твердих побутових відходів :

         Складає – 4040 м.куб. на рік

         Конкурс проводиться на визначення виконавця послуг, право на якому виборюється на конкурсних засадах, що передбачає зокрема :

- організацію надання підприємствам, установам, організаціям, мешканцям селища Маньківка послуг з вивезення твердих побутових відходів відповідно до стандартів, нормативів передбачених Законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про відходи», Постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. №1070 «Про затвердження правил надання послуг з вивезення побутових відходів», планування заходів щодо збереження та сталого функціонування об’єктів та забезпечення споживачів послугами з вивезення твердих побутових відходів.

                6.Перелік документів, оригінали та (або) копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам:

         - виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємств;

         - балансового звіту суб’єкта господарювання за останній звітний період;

         - довідки відповідних органів державної податкової служби і Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами до Пенсійного фонду України ;

         документа, що містить інформацію про технічний потенціал суб’єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних засобів, які перебувають на балансі суб’єкта господарювання, наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо);

- технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;

- інших документів, які подаються за бажанням учасника конкурсу і

містятвідомості про його здатність надавати послуги з вивезення твердих побутових відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської служби тощо) належного рівня якості.

         7.Харектеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення твердих побутових відходів :

         - послуги надаються у межах селища Маньківка.

         - площа селища – 1171 га;

         - 28 багатоповерхових будинків;

         - 2855 будинків приватного сектору;

         - протяжність селищних доріг 42,0 км, із них 40,0 з твердим покриттям;

         - середня відстань вивозу твердих побутових відходів до звалища твердих побутових відходів смт Маньківка – 5,0 км.

         8.Характеристика об’єктів утворення твердих побутових відходів за джерелами їх утворення:

- багатоквартирні житлові будинки :

- 28 шт. – в яких проживає 1470 осіб ;

- 24 багатоквартирних будинків обладнані централізованою каналізацією, 4 будинки – вигрібною ямою, 28 будинків мають індивідуальне опалення, 28 будинків оснащені централізованим водопостачанням;

- балансоутримувач будинків : Маньківське комунальне підприємство «Комунальник – М»;

- одноквартирні житлові будинки :

- загальна кількість – 2855 будинків, в них проживає 6500 осіб;

 

9.Характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження об’єктів поводження з твердими побутовими відходами (об’єкти перероблення, сортування, утилізації, видалення відходів, об’єкти поводження з небезпечними відходами у складі твердих побутових відходів тощо).

         Селищне звалище побутових відходів :

  • місцезнаходження – на південь від селища Маньківки на віддалі 3,0 км,
  • проектна площа/зайнята площа – 1,2 га.

10.Вимоги до конкурсних пропозицій :

10.1.Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначається повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

10.2.Конкурсна пропозиція друкується та підписується учасником або особою, уповноваженою на право підпису від імені учасника, повноваження цієї особи зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу конкурсної пропозиції. На всіх сторінках пропозиції мають    міститись відбитки печатки (за її наявності) учасника та підпис уповноваженої особи. Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи, що підписує пропозицію.

10.3.Конкурсна пропозиція повинна бути прошита, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.

10.4.Всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, складається українською мовою.

11.Критерії оцінки конкурсних пропозицій :

         Критерії відповідності конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам

Кваліфікаційні вимоги

Критерії відповідності

 

1.Наявність в учасника достатньої

Кількості спеціально обладнаних транспортних засобів (власних чи

орендованих) для збирання та перевезення твердих побутових відходів, що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах та організаціях, розміщених у межах певної території

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевага надається учасникові, який має спеціально обладнані транспортні засоби різних типів для збирання та перевезення твердих побутових відходів

для підтвердження факту наявності достатньої

кількості спеціально обладнаних транспортних

засобів учасник подає відповідні розрахунки з урахуванням інформації про обсяги надання послуг з вивезення твердих побутових відходів,

наведеної у конкурсній документації. Під час проведення розрахунків спеціально обладнані транспортні засоби, рівень зношеності яких перевищує 75 відсотків, не враховуються

 

 

2.Можливість здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів

 

наявність власного або орендованого контрольно- технічного пункту

 

 

 

 

 

 

 

3.Підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення твердих побутових відходів

 

 

наявність власного або орендованого обладнання

для миття контейнерів та спеціально обладнаних

транспортних засобів

 

 

4.Можливість проводити в установленому законодавством порядку щоденний медичний огляд водіїв у належним чином обладнаному медичному ПУНКТІ

 

використання власного медичного пункту або

отримання таких послуг на договірній основі

5.Можливість забезпечити зберігання та

охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для перевезення твердих побутових відходів на підставі та у порядку, встановленому законодавством

зберігання спеціально обладнаних транспортних

засобів забезпечують штатні працівники або інше підприємство за договором на власній або орендованій території виконавця послуг

6.Наявність системи контролю руху спеціально обладнаних транспортних засобів під час збирання та перевезення твердих побутових відходів

 

Перевага надається учасникові, що використовує супутникову систему навігації

7. Вартість надання послуг з вивезення твердих побутових відходів

 

 

 

вартість надання послуг з вивезення твердих побутових відходів порівнюється окремо

перевага надається учасникові, що пропонує найменшу вартість надання послуг

8.Досвід роботи з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил

 

перевага надається учасникові, що має досвід роботи з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил понад  три роки.

9.Наявність у працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців)

 

перевага надається учасникові, який не має порушень правил безпеки дорожнього руху водіями спеціально обладнаних транспортних засобів під час надання послуг з вивезення твердих побутових відходів

10.Способи поводження з твердими побутовими відходами, яким надається перевага, у порядку складання : повторне використання; використання як вторинної сировини; отримання електричної чи теплової енергії; захоронення твердих побутових  відходів

Перевага надається учасникові, що здійснює поводження з твердими побутовими відходами способом,  який зазначено у графі «Кваліфікаційні вимоги» цього пункту у порядку зростання, і з більшою кількістю твердих побутових відходів

 

12.Проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї:

         Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу.

- Організатор конкурсу протягом трьох робочих днів з моменту отримання звернення про роз’яснення до закінчення строку подання конкурсних пропозицій надає письмове роз’яснення.

 

         У разі надходження двох і більше звернень про надання роз’яснення щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори учасників з метою надання відповідних роз’яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів.

- Організатором конкурсу ведеться протокол зазначених зборів, який надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх проведення.

- Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внесення зміни до конкурсної документації, про що протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді повідомляє усіх учасників Конкурсу, яким надіслано конкурсну документацію.

- У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз’яснень щодо її змісту організатор конкурсу продовжує строк подання конкурсних пропозицій не менше як на сім календарних днів, про що повідомляються учасники.

 

13. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій :

- Спосіб подання конкурсних пропозицій – особисто або поштою.

- Місце подання конкурсних пропозицій – Черкаська обл., смт Маньківка, вул. Шевченка, 9, 20100

- Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій – до 09 год. 00 хв. 05.08.2017 року.

- Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

- Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а таж зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.

- Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

- Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією у журналі обліку.

 

         Конкурсна комісія підтверджує надходження конкурсної пропозиції шляхом повідомлення учасника конкурсу про дату і час отримання конкурсної пропозиції та порядковий номер реєстрації пропозиції.

 

14.Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями :

- Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями відбудеться о 10 год.00 хв.

06.08.2017 року за адресою: Черкаська обл., смт Маньківка, вул. Шевченка, 9, 20100

- Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи у разі його згоди.

- Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

- Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз’ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

15.Визнання конкурсу таким, що не відбувся.

- За результатами конкурсних пропозицій конкурсна комісія відхиляє пропозиції з таких причин :

         - учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим комісією і конкурсною документацією;

         - конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;

         - встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення;

         - учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство.

 

- Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі :

         - неподання конкурсних пропозицій;

         - відхилення всіх конкурсних пропозицій.

 

         У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу.

         Конкурсні пропозиції, які не були відхилені оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

16.Визначення переможця конкурсу та укладення договору.

         Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної кількості та якості, конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

         Перевага надається тому учасникові конкурсу, що подав конкурсній комісії проект або затверджену інвестиційну програму (програму капітальних витрат) розвитку підприємства, яка повинна включати заходи щодо впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів, а також інформацію про кількість відходів, залучених ним до повторного використання;

кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина; кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо.

         Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

         Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосування.

         Організатор конкурсу протягом не більш як п’яти робочих днів з дня проведення конкурсу вводить у дію відповідним актом рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на певній території населеного пункту, межі якої були визначені умовами конкурсу, та зазначає строк, протягом якого виконавець має право надавати такі послуги, але менш як п’ять років.

         У разі коли в конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозицію не було відхилено, строк, на який він визначається виконавцем послуг з вивезення твердих побутових відходів на певній території населеного пункту, повинен становити 12 місяців, після чого організовується і проводиться новий конкурс.

         З переможцем конкурсу протягом десяти календарних днів після прийняття конкурсною комісією рішення укладається договір на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на певній території населеного пункту відповідно до типового договору.

17.Розгдяд спорів.

         Спори, що виникають у зв’язку з проведенням конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.

 

 

 

 

 

         Заступник селищного голови

         з питань діяльності виконкому                                  І.С.Муковіз