Про програму соціально- економічного розвитку смт Маньківка на 2017 рік

         

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

МАНЬКІВСЬКОЇ  СЕЛИЩНОЇ  РАДИ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я № 1-17

 

 

смт Маньківка                                                                                                    „26” січня  2017року

 

 

Про програму соціально- економічного розвитку

смт Маньківка на 2017 рік

 

Відповідно до п. 1 а статті 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” , заслухавши інформацію селищного голови,

 

ВИКОНКОМ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

 

                  

        1. Подати на розгляд та затвердження селищної ради проект програми соціально-економічного розвитку смт Маньківка на 2017 рік (Додається).

 

        2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря селищної ради Демченка В.А.

 

 

 

 

         Селищний голова                                                     В.М.Вівтенко

 

 

 

                                                                                                                               Додаток до рішення

                                                                                                 виконкому

                                                                                                                                                                    від 26.01.2017 р. №1-17

 

ПРОГРАМА

соціально-економічного та культурного розвитку

Маньківської селищної ради на 2017 рік.

      

      Програма соціально-економічного та культурного розвитку Маньківської селищної ради на 2017 рік розроблена селищною радою за участю постійних комісій з метою вироблення та втілення єдиної політики розвитку селища у 2017 році, що вимагатиме від виконкому чіткої взаємодії з депутатами селищної ради, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності по поліпшенню життя населення, зростання благоустрою території громади.
       Програма розроблена на основі вимог Конституції України, пп.22 п.1статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, Законів України: "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, "Про державні цільові програми”, " Про інвестиційну діяльність”,  "Про дозвільну систему в господарській діяльності”.

        І. Мета програми та основні напрямки розвитку селища Маньківка у 

                                                      2017 році.

        Основною Метою Програми є забезпечення сталого соціально-економічного, екологічного і культурного розвитку селища, створення умов для забезпечення динамічного розвитку територіальної громади, залучення інвестицій, зайнятості населення, розвитку малого та середнього бізнесу, поліпшення комунальної інфраструктури селища, підвищення рівня добробуту та соціальної захищеності населення, підвищення рівня життя населення,  збереження належних умов для праці та гармонійного розвитку особистості.
       Завдання Програми на 2017 рік визначені на основі аналізу результатів роботи селищної ради за попередній рік. Тенденції соціально-економічного розвитку селища свідчать про закріплення позитивних надбань, досягнутих за попередні роки, тому основні зусилля селищної ради у 2017 році будуть спрямовані на закріплення позитивних тенденцій розвитку економіки селища, досягнення якісних зрушень в економічній та соціальній сфері.
      Дана Програма базується на основних показниках прогнозу економічного, соціального і культурного розвитку селища Маньківка на 2017 та наступні роки.

       ІІ. Основні пріоритети розвитку економіки і соціальної сфери

                      смт Маньківка, шляхи їх реалізації у 2017 році.

      Пріоритетними завданнями соціально-економічного та культурного розвитку селища є:

 

- забезпечення сталого функціонування підприємств державного, комунального та приватного секторів, бюджетних організацій;

-створення відповідних умов для поліпшення функціонування установ охорони здоров`я, освіти, дошкільних закладів;

- підтримка малого та середнього бізнесу;

-залучення інвестицій в економіку селища;

-створення ефективної системи управління земельними ресурсами;

- стабільна робота та розвиток комунального господарства;

- екологічне безпека довкілля; 

-покращення культурного та духовного розвитку територіальної громади;

-  створення належних умов для всебічного та повноцінного розвитку дітей та молоді,   відродження культурних і просвітницьких традицій;

-  поліпшення діяльності усіх складових фізкультурного руху в селищі; 

-  будівництво об’єктів розвитку інфраструктури, проведення поточного та  капітального ремонту доріг комунальної власності;

-  вирішення питання забезпечення громадян селища питною водою;

-  вирішення питань збирання, транспортування та утилізацію побутових відходів;

- сприяння реалізації проектів за пріоритетними напрямами інноваційної   діяльності;

- продовження роботи по облаштування вуличного освітлення селища.

-  запозичення досвіду розбудови громади селища завдяки участі у обласних та  міжнародних програмах та налагодження зв’язків з іншими громадами.

-недопущення погіршення якості життя населення.

        1. У сфері соціально-економічного та культурного розвитку, 

                                           планування  та обліку. 

    Підготовка місцевих програм з інших питань самоврядування, подання їх на розгляд та затвердження радою, організація їх виконання, подання раді звітів про хід і результати виконання цих програм.

            2. У сфері щодо управління комунальною власністю.  

      Раціональне управління майном, що перебуває у комунальній власності територіальної громади селища, забезпечення його належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості надання послуг населенню, розширення сфери послуг населенню.

      Провести комплекс робіт по виготовленню правовстановлюючих документів на нежитлові приміщення комунальної власності, які перебувають на балансі Маньківської селищної ради, а саме провести технічну інвентаризацію, виготовити технічні паспорти на приміщення та зареєструвати у державному реєстрі речових прав на нерухме майно.

        3. У галузі житлово - комунального господарства та будівництва.

         Головним напрямом роботи щодо поліпшення діяльності житлово- комунального господарства у 2017 році буде забезпечення фінансової стабільності галузі, поліпшення рівня та якості надання житлово-комунальних послуг населенню.

         Передбачається здійснити та продовжити заходи, спрямовані на:
- зменшення споживання енергоносіїв на виробництво послуг шляхом   впровадження енергозберігаючих заходів;
- реконструкцію централізованих систем водопостачання, мереж   водовідведення;
- продовження установки приладів обліку споживання води в приватному секторі;
- своєчасне виконання комплексу робіт із підготовки до роботи в осінньо- зимовий період -2017 році.
 

                                      4.  У галузі будівництва.

           В поточному та наступних роках планується за рахунок коштів фонду розвитку облаштувати територію площі Свободи.

Провести комплекс робіт щодо виготовлення генерального плану  селища Маньківка.

                 5. У сфері енергозабезпечення та енергозбереження

    Ефективне використання енергоресурсів та надійне енергозабезпечення мають вирішальний вплив у вирішенні проблем соціальної сфери. Основним завданням є зменшення споживання енергоносіїв на виробництво послуг шляхом впровадження енергозберігаючих заходів.
     Основні завдання та заходи :
            - реконструкція електромереж вуличного освітлення з провадженням   світильників із енергозберігаючими джерелами світла;
            - розвиток локальних електромереж із застосуванням самонесучого ізольованого дроту  та впровадження багатотарифних лічильників;
            - впровадження елементів декоративного освітлення у селищі;

            - проведення робіт з енергозбереження у дитячому садку №1 шляхом заміни вікон; 

           - проведення робіт з підведення питної води з розвіданих запасів на території села Іваньки, як резервного джерела водопостачання селища.

         6. У сфері фінансових ресурсів  та доходів селищного бюджету.

         Успішне вирішення комплексу завдань щодо забезпечення сталого економічного та соціального зростання, функціонування і розвитку різних сфер економіки селища значною мірою залежить від економічної ефективності фінансової політики, орієнтованої на поступове зростання та формування необхідних обсягів фінансових ресурсів.
     На фінансовий потенціал селища у 2017  році в значній мірі впливатимуть податково-бюджетна і грошово-кредитна політика та фінансовий стан суб’єктів господарювання.
                 Головними напрямами щодо забезпечення наповнюваності бюджету у 2017 році визначено:

— забезпечення повноти сплати орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності згідно з укладеними договорами оренди землі;

— перегляд договорів оренди та встановлення орендної плати відповідно до нормативно-грошової оцінки затвердженої в 2017 році та положення про встановлення орендних ставок;
— забезпечення своєчасності і повноти сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до зведеного, державного та місцевих бюджетів, сплати відновної вартості за зелені насадження;
— цільове, раціональне та економне витрачання бюджетних коштів;
— забезпечення першочергових та соціально захищених видатків;
— забезпечення своєчасних та повних розрахунків об’єктів бюджетної сфери селища за спожиті енергоресурси; 
— оптимізація роботи та підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади щодо забезпечення податкових та інших надходжень до бюджету та недопущення створення  заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат.

                                         7.  У сфері освіти:

      Освітній простір селища - це два дошкільні дитячі навчальні заклади в смт Маньківка «Росинка» та  «Золотий ключик», які знаходяться на балансі селищної ради, а також ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія, центр дитячої та юнацької творчості та школа мистецтв.
      Пріоритетними завданнями дошкільних навчальних закладів є розвиток особистості кожної дитини, модернізація навчально – матеріальної бази дошкільних навчальних закладів. У цих дошкільних навчальних закладах планується:

       - покращити якість харчування дітей,

       - поліпшити  умови виховання дітей,

       - замінити каналізаційну систему дитячого навчального закладу «Росинка», яка перебуває в незадовільному стані,

      - замінити вхідні двері в дошкільному навчальному закладі «Золотий ключик».

       Створюватиметься ігрове середовище для раннього розвитку дітей.

                                    8.  У сфері культури.

       - збереження та раціональне використання пам’яток історично - культурної спадщини в селищі;
       - збереження і розвиток самодіяльної художньої творчості;
       - забезпечення функціонування та сприяння у роботі  Кинашівського сільського будинку культури
       - щорічне проведення культурно-мистецьких заходів у селищі;

       - ремонт даху приміщення Кинашівського будинку культури.

                                    9У сфері фізкультури і спорту.

        - створення умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем   навчання учнів та молоді, дорослих за місцем праці та проживання;
        - формування команд для участі в різноманітних змаганнях, конкурсах,   зборах, олімпіадах тощо;
        - підвищення ефективності інформаційного забезпечення і впровадження   нових організаційних форм пропаганди фізичної культури і спорту.
        -виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту на території селищної ради та фінансування заходів, передбачених цією програмою;

       - облаштування фізкультурної площадки із встановленням вуличних тренажерів.

                      10. У сфері  соціального захисту  населення  селища.

-     Надавати матеріальні грошові допомоги громадянам селища на лікування та поховання, на соціальну підтримку учасників АТО та членів їх сімей.

-      Придбання путівок для оздоровлення дітей громадян селища мобілізованих до Збройних сил України, дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.     

-     Надавати практичну допомогу громадянам під час оформлення субсидій та інших видів допомоги, передбачених діючим законодавством.

  11. У сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього  

                                         природного   середовища.

     - посилення роботи з громадянами, яким необхідно провести переоформлення права користування земельними ділянками, наданими для ведення підприємницької діяльності при виникненні майнових прав на будівлі та споруди  та інше.

     - проведення інвентаризації та розмежування земель державної та комунальної власності.

     - підготовка і подання на затвердження радою проектів Програм охорони довкілля навколишнього природного середовища , участь у виконанні загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля.

     - ліквідація несанкціонованих звалищ.

     - вивезення твердих побутових відходів з приватного сектору.

   12.У сфері щодо забезпечення законності та правопорядку, охорони

                       прав, свобод і законних інтересів громадян селища.

        -  Систематично аналізувати стан забезпечення прав і законних інтересів громадян. За результатами аналізу та з урахуванням факторів негативного впливу, причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень та злочинів, звертатися до відповідних правоохоронних органів по їх усуненню.
        -  Спрямувати зусилля виконавчого комітету, депутатів всіх рівнів, громадськості до зменшення впливу куріння тютюнових виробів, обмеження споживання і продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива, зниження рівня їх вживання серед населення (особливо молоді та підростаючого покоління), обмеження доступу до них дітей та молоді.

       - Встановити на в`їздах у селище та на його території камер відеоспостереження.

                                13. Техногенна безпека

            У 2017 році особливу увагу селищної ради зосередити на виконанні Програми поводження з твердими побутовими відходами. Впорядкування звалища твердих побутових відходів поблизу смт Маньківка та попередження негативного впливу на навколишнє природне  середовище та стан здоров’я населення від стихійних звалищ, утилізації поліетиленових виробів, а саме облаштування території сміттєзвалища парканом.
        В селищній раді  розробити та відпрацювати систему та порядок організації роботи з населенням при виникненні надзвичайних ситуацій.

                                       ІІІ. Інвестиційна політика.

      Головною метою інвестиційної політики на 2017 рік є:

      - сприяння до залучення інвестицій в реальний сектор економіки селища, в розвиток сільського господарства шляхом активного фінансування, підвищення ефективності їх використання для досягнення стабільного соціально-економічного розвитку селища.

      ІV. Джерела фінансування Програми соціально-економічного та

                                         культурного розвитку селища.

         Реалізація програми здійснюється відповідно до Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного та Податкового Кодексу України за рахунок коштів селищного бюджету (загального та спеціального фонду), коштів державного бюджету, спеціальних коштів, коштів цільових фондів та інших, що не суперечать чинному законодавству.

 

                                            V. Регіональний розвиток

 

  З метою покращення рівня життя населення та створення умов для посилення економічної активності територіальної громади,  у 2017 році планується:

— провести моніторинг міжнародних, державних, обласних та регіональних цільових програм. По результатам моніторингу спробувати долучитися до перспективних цільових програм;

— розробити програму розвитку житлово-комунального господарства селища на 2017-2020 рр., враховуючи програми розвитку житлово-комунального господарства району та області;

— Зміни і доповнення до Програми затверджуються сесією Маньківської селищної ради за поданням виконавчого комітету.

Звітування про виконання Програми здійснюється за підсумками півріччя та року.

 

 

 

Селищний голова                                                                               В.М.Вівтенко