Про підсумки виконання селищного бюджету за 2016 рік

 

 

 

 

 

 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

МАНЬКІВСЬКОЇ  СЕЛИЩНОЇ  РАДИ

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я № 20-17

 

 

смт Маньківка                                                              „23 ” лютого 2017року

 

Про підсумки виконання селищного

бюджету за 2016 рік

 

         Відповідно до п.1а ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію селищного голови «Про підсумки виконання селищного бюджету за 2016 рік»,

                           

                            ВИКОНКОМ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ВИРІШИВ :

 

         1. Подати на розгляд селищної ради звіт голови «Про підсумки виконання селищного бюджету за 2016 рік».

 

         2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря селищної ради Демченка В.А.

        

 

 

Селищний голова                                                        В.М.Вівтенко

 

 

 

                                                                                                                      Додаток до рішення

                                                   виконкому від 23.02.2017 № 20-17

Звіт про виконання селищного бюджету

за 2016 рік.

 

         За 2016 рік до загального фонду селищного бюджету надійшло 9618394 грн. доходів. Доходи (без врахування інших джерел власних надходжень бюджетних установ) спеціального фонду складають 734372 грн.

                                     

Загальний фонд

         За 2016 рік виконання доходів загального фонду селищного бюджету становить 124,26 % до бюджетних призначень . Виконання власних та закріплених доходів (без урахування трансфертів) – 119,73 %, сума перевиконаних доходів складає 1584987 гривень.

         До селищного бюджету надійшло акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів в сумі 1385547 грн., що складає 169,2 % до планових показників.

         Податку на майно надійшло 2881172 грн., або 122,9 %.

         Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів надійшло 153103 грн., або 68,7 %.

         Єдиного податку поступило в сумі 3365221 грн., або 117,2 %.

Туристичний збір, сплачений юридичними особами в сумі 4921 грн. або 94,9 %.

         Адміністративних зборів та платежів, доходи від некомерційної господарської діяльності поступило в сумі 295120 грн., що складає 125,4 %.

         Інші надходження в сумі 25717 грн. або 101 %.

         Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі в сумі 5494 грн., або 100 %.        

Іншої субвенції з районного бюджету надійшло в сумі 1500539 грн., або 100 %.     (Детальний аналіз виконання дохідної частини загального фонду селищного бюджету у Додатку № 1 до звіту).

                                              

Спеціальний фонд

         До спеціального фонду селищного бюджету за 2016 рік надійшло 734372 грн. доходів, із них:

         - власних надходжень бюджетних установ (батьківської плати від батьків діти яких харчуються в дошкільних навчальних закладах) на суму 394433 грн.;

- цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування – 2414грн.;

- екологічно податку надійшло на суму 28227 грн.;

- інші надходження надійшло на суму 665 грн.;

- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту на суму 106160 грн.;

- інші субвенції на суму 202471 грн.

(Детальний аналіз надходження коштів до дохідної частини спеціального фонду селищного бюджету у Додатку № 2 до звіту).

 

Також, потягом 2016 року надійшла спонсорська допомога на загальну суму 156104 грн., а саме:

         - від батьків діти яких навчаються у дошкільних навчальних закладах селища у вигляді продуктів харчування на загальну суму 18122 грн.;

- від батьків діти яких навчаються у дошкільних навчальних закладах селища у вигляді малоцінного інвентарю (тюль, гардіни, миючі засоби) на загальну суму 3754 грн.;

- від порізки дерев у селищі оприбутковано дрова для ДНЗ № 1 на загальну суму 200,0 грн.;

- від народного депутата України Ничипоренка В.М. у вигляді матеріалів (огорож залізобетонних – 382 шт. на суму 72580,0 грн.; стовпчиків залізобетонних – 198 шт. на суму 31086,0 грн.) на загальну суму 103666 грн.;

- від громадян селища у вигляді грошових коштів на поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Нова,Піонерська, Степова, Довга та пров. Райдужний на загальну суму 29272 грн.;

- від товаровиробників селища у вигляді паливо-мастильних матеріалів (дизельне пальне) на благоустрій селища та зимове утримання доріг селища на загальну суму 9925,0 грн.;

- від Маньківського районного центру зайнятості у вигляді грошових коштів для здійснення організації громадських робіт за видом робіт – благоустрій населеного пункту на загальну суму 15022 грн.;

Крім, цього на баланс Маньківській селищній раді відповідно до рішення від  19.05.2016 № 7-21/VІІ «Про прийняття на баланс селищної ради вуличного освітлення» передано від КП «Комунальник-М» вуличне освітлення на загальну суму 4487 грн.

 

                                      Видатки загального фонду

         Фінансування видатків здійснювалось в межах кошторисних призначень та в межах коштів, які надходили до дохідної частини загального фонду селищного бюджету і становлять 7986526 грн., або 93,7  % кошторисних призначень за 2016 рік.

         Із загального обсягу витрат на утримання установ і закладів, які фінансуються з селищного бюджету спрямовано, а саме:

         -  на освіту спрямовано 4397484 гривень.;

-  на органи місцевого самоврядування спрямовано 1088962 гривень.;

- на культуру були використані кошти в сумі 27823 гривень.;

- на житлово-комунальне господарство 1519377 грн., з яких на благоустрій селища 1407823 грн. та на фінансову підтримку комунального підприємства «Комунальник-М» - 111553 грн.);

- на інші видатки на соціальний захист населення – 84200 гривень.;

- організацію та проведення громадських робіт – 5324 гривень;

- на інші видатки – 70364 гривень.

         Перераховано іншу субвенцію в сумі 792992 грн. на фінансування програм районного бюджету.

         (Аналіз фінансування установ у Додатку № 3 до звіту).

        

На фінансування органів місцевого самоврядування використано коштів на загальну суму 1088962 грн., з них на оплату праці з нарахуваннями на оплату праці 841934 грн.; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 74414 грн.; на придбання канцтоварів, бланкової продукції, матеріалів, інвентарю, паливно-мастильних матеріалів, запасних частин до автомобіля – 114562 грн.; на заправку та ремонт картриджів, на оплату послуг телефонного зв’язку,  на оплату послуг по супроводженню програми ІПК «Місцевий бюджет», на оплату консультативних послуг по проведенню тендерних процедур, на правове обслуговування органів місцевого самоврядування та інших послуг – 55546 грн.; видатки на відрядження – 1084 грн.; інші поточні видатки – 1419 гривень.

        

На фінансування дошкільних навчальних установ використано кошти на загальну суму 4373484 грн., з них на оплату праці з нарахуваннями 3119026 грн.; на придбання медикаментів 3500 грн.; на придбання продуктів харчування – 482069 грн.; на придбання предметів, товарів, матеріалів та інвентарю – 118865 грн.; на оплату послуг телефонного зв’язку, послуг з викачки та вивозу нечистот   та інших послуг – 48736 грн.; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 596176 грн.; видатки на відрядження – 4457 грн.; інші поточні видатки – 652 грн. Видатки на оздоровлення дітей-сиріт склали 24000 гривень.

 

         На фінансування культури було використано кошти на загальну суму 27823 грн. Кошти використовувались на виплату оплати праці з нарахуваннями в сумі 26613 грн.; на придбання інвентарю 236 грн.; на оплату послуг інших юридичних осіб в сумі 204 грн. та на оплату електроенергії в сумі 770 гривень.

        

На житлово-комунальне господарство використано коштів на загальну суму 1519377 грн., з яких:

- на благоустрій селища було використано кошти в сумі 1407824 грн., з них на оплату праці з нарахуваннями – 319060 грн.; на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю, паливно-мастильних матеріалів, запасних частин, тощо – 158868 грн.; на оплату послуг (зимове утримання доріг, повірка лічильників, зняття та встановлення лічильників, грейдерування вулиць селища; ямковий ремонт вулиць селища, транспортні послуги з вивезення сміття та відходів з вулиць та кладовищ селища, відлов бродячих собак, тощо) – 840960 грн.; на оплату електроенергії по освітленню вулиць селища 88935 грн.);

- на фінансову підтримку комунального підприємства «Комунальник-М» - 111553 гривень.

 

  На інші видатки на соціальний захист населення використано коштів на загальну суму 84200 грн., з яких 68800 грн. на виплату матеріальної допомоги на лікування громадянам селища; 6400 грн. на виплату матеріальної допомоги на поховання; 6000 грн. на виплату матеріальної допомоги  учасникам АТО; 3000 на придбання дитині путівки в оздоровчий табір «Дивокрай» батько, якої мобілізований до ЗСУ.

На організацію та проведення громадських робіт використано коштів на суму 5324 грн., які профінансовано на оплату оплачувальних громадських робіт з числа незайнятого населення з нарахуваннями.

На інші видатки  використано коштів на загальну суму – 70364 грн., з яких на оплату оплачувальних громадських робіт з числа незайнятого населення з нарахуваннями – 9699 грн.; на проведення технічного обстеження нежитлової будівлі за адресою: вул.. Соборна, 11А – 8400 грн.; на послуги з проведення інвентаризації нежитлових будівель селищної ради – 10599 грн.; на придбання вікон у нежитлове приміщення за адресою вул.. Соборна, 2 - 31891 грн.; на придбання товарів при відзначені державних та професійних свят, знаменних і пам’ятних дат в історії України – 9775 гривень.

 

На Іншу субвенцію використано коштів на загальну суму 792992 грн., з яких  трансферти, що передаються з загального фонду селищного бюджету - на фінансування програм районного бюджету.

(Аналіз фінансування установ у Додатку № 3 до звіту).

 

         Станом на 01.01.2017 дебіторська чи кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету за даними бухгалтерського обліку Маньківської селищної ради не рахується.

 

                                      Видатки спеціального фонду

 

         По спеціальному фонду селищного бюджету видатки за 2016 рік складають на загальну суму 1529655 грн., з яких:

- на фінансування дошкільних навчальних установ – 378046 грн. на придбання продуктів харчування;

- на придбання ноутбуку, системних блоків, моніторів – 11220 грн.;

- на придбання в ДНЗ № 4 пральної машини – 8560 грн.;

- на благоустрій селища - 387588 грн., з яких 40000 грн. на придбання 2-х отвалів призначених для очистки снігу; 33000 грн. на придбання 3-х вхідних воріт (розпашні пофарбовані) з хвірткою на кладовища селища; 40100 на придбання новорічної гірлянди; 128837 на капітальний ремонт пішохідної доріжки між вул.. Кірова та вул.. Ворошилова; 145651 грн. на капітальний ремонт огорожі та воріт на центральному кладовищі;

          - на капітальний ремонт покрівлі житлових будинків – 40000,0 грн. з яких 20000,0 грн. на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: вул.. Леонтовича, 18 в смт Маньківка Черкаської області; 20000,0 грн. на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: вул.. Соборна, 1 в смт Маньківка Черкаської області).

- на розробку схем та проектних рішень масового застосування – 195000 грн., а саме: на створення (актуалізація) картографо-топогеодезичної основи для розробки (оновлення) містобудівної документації, Генерального плану на територію смт Маньківка Черкаської області;

         - на поповнення статутного фонду комунального підприємства «Комунальник-М» - 185428 гривень;

         - на видатки пов’язаних з утриманням доріг селища – 20835 грн.;

- на утилізацію відходів – 8450 гривень;

         - на озеленення селища – 6440 гривень;

         - на запобігання виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, пов’язаного з аварійним станом покрівлі будівлі Маньківського районного військового комісаріату – 202471 грн. (кошти з резервного фонду обласного бюджету);

- на придбання бланкової продукції, штампів та печаток (для реєстрації місця проживання, перебування та зняття з реєстрації місця проживання громадян України) – 3617 гривень.

На Іншу субвенцію використано коштів на загальну суму 82000 грн., з яких  трансферти, що передаються з спеціального фонду селищного бюджету - на фінансування програм районного бюджету.

         (Аналіз фінансування установ у Додатках 4 - 5 до звіту).

Станом на 01.01.2017 дебіторська чи кредиторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету за даними бухгалтерського обліку Маньківської селищної ради не рахується.

 

 

Головний бухгалтер                                                                А.М. Хижняк