Програми організації суспільно корисних робіт для порушників

МАНЬКІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                        Р І Ш Е Н Н Я  № 37-1/ VІІ    

 

смт Маньківка                                                                  від  31 травня 2019 року

 

Про затвердження Програми організації

суспільно корисних робіт для порушників,

на яких судом накладено адміністративне

стягнення у вигляді виконання суспільно –

корисних робіт на 2019-2020 роки

 

Керуючись статтею 25, пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 31-1, 325-1, 325-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, з метою забезпечення виконання  Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів», 

 

СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА :

 

  1. Затвердити Програму організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2019-2020 рік  (додається).

            2. Фінансування організації оплачуваних суспільно корисних  робіт, на які направлено осіб для погашення заборгованості зі сплати аліментів, здійснювати за рахунок коштів селищного бюджету Маньківської селищної ради в межах фінансових можливостей місцевого бюджету.

       3.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів, регуляторної політики ( М.М.Загоруй ).

 

 

 

       Селищний голова                                                      В.М.Вівтенко 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          Додаток

                               до рішення Маньківської селищної ради

                                                                                                                                                                                                                                від 31.05.2019 року № 37-1/УІІ

 

Програма

організації суспільно корисних робіт для порушників,

на яких судом накладено адміністративне стягнення

у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2019-2020 роки

 

      1. Загальна характеристика Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

Маньківська селищна рада

2.

Дата, номер і назва законодавчих документів щодо формування Програми

Закон України від 07.12.2017 року №2234-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів»,  Кодекс України про адміністративні правопорушення 

 

3.

Розробник Програми

Маньківська селищна рада

4.

Відповідальний

виконавець Програми

Маньківська селищна рада (група благоустрою при Маньківській селищній раді)

5.

Учасники Програми

Маньківська селищна рада (група благоустрою при Маньківській селищній раді)

6.

Термін реалізації Програми

2019 – 2020 роки

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Кошти селищного бюджету

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

В межах фінансових можливостей

9.

Основні джерела фінансування

Кошти місцевого бюджету, інші джерела не заборонені законодавством

 

1.1. Програма організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт, на 2019-2020 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до положень Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів», наказу Міністерства юстиції України від 19.03.2013 № 474/5 “Про затвердження Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт, виправних робіт та суспільно-корисних робіт”

Відповідно до  статей 25, 26, 59  України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України від 07.12.2017 року № 2234-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів», на виконання статей 31-1, 325-1, 325-4  Кодексу України про адміністративні правопорушення  в інтересах захисту прав дітей на утримання організовуються оплачувані суспільно корисні роботи, для осіб на яких судом призначено стягнення покарання у вигляді суспільно корисних робіт. Ці роботи є видом оплачуваних суспільно корисних робіт, які організовуються для реалізації державної політики  захисту прав та інтересів дітей на належне утримання  та примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів. Фінансування організації оплачуваних суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт, здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету та інших, не заборонених законодавством джерел.

 

2. Мета Програми

2.1. Забезпечення  належного виконання рішень щодо стягнення аліментів, зменшення заборгованості зі сплати аліментів, а також належного утримання осіб, які отримують аліменти, шляхом виконання суспільно-корисних робіт, що дозволить  вирішувати проблеми селища з питань благоустрою, озеленення території, ліквідації сміттєзвалищ, відновленні, ремонту та доглядом за пам’ятками архітектури, меморіальними похованнями та об’єктами соціальної сфери, прибирання та утримання в належному санітарному стані придорожніх смуг, вирубка чагарників вздовж доріг та інше.

 

3. Шляхи і способи розв’язання проблем

3.1.  Шляхами і способами розв’язання проблем є:

1) організація відпрацювання порушниками адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт та примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів в інтересах захисту прав та інтересів дітей;

2) ведення обліку осіб (порушників) направлених  Маньківським районним сектором  філії Державної установи «Центр пробації» в Черкаській області (далі - уповноважений орган з питань пробації) на відбування покарання у вигляді суспільно корисних робіт;

3) вивчення питання щодо необхідності забезпечення інвентарем та іншими засобами праці для проведення суспільно корисних робіт.

3.2. Перелік об’єктів, на яких планується проведення суспільно корисних робіт визначений рішенням виконавчого комітету Маньківської селищної ради від 16.04.2019 року № 57-19, а саме:

- об’єкти Маньківська селищна рада (група благоустрою при Маньківській селищній раді).

- об’єкти Комунальне підприємство «Комунальник-М». 

У разі виникнення потреби в організації суспільно корисних робіт на інших об’єктах, такі роботи можуть бути організовані за рішенням виконавчого комітету селищної ради.

3.3. Перелік видів оплачуваних суспільно корисних робіт:

1) благоустрій та озеленення території селища Маньківка, кладовищ, зон відпочинку, придорожніх смуг, роботи на об’єктах від забруднення побутовим та промисловим сміттям, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ селища, інші доступні види робіт некваліфікованої трудової діяльності, що не пов’язані з ризиком для життя, які відповідають потребам селища, мають суспільно корисну спрямованість та сприяють їх соціальному розвитку;

2) прибирання кладовищ, розміщених на території селища Маньківка;

3) розчистка снігу з тротуарів, посипання тротуарів піщано-сольовою сумішшю в зимовий період;

4) впорядкування територій населених пунктів, з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних рішеннями органів виконавчої влади.

3.4. Власники підприємств за місцем відбування порушниками суспільно корисних робіт:

- погоджують з уповноваженим органом з питань пробації перелік об’єктів, на яких порушники відбувають суспільно корисні роботи, та видів робіт, що можуть ними виконуватись;

- здійснюють контроль за виконанням порушниками призначених їм робіт;

- своєчасно надають інформацію уповноваженому органу з питань пробації про ухилення порушника від відбування суспільно корисних робіт;

- ведуть облік та інформують уповноважений орган з питань пробації про кількість відпрацьованих порушником годин;

- нараховують плату порушнику за виконання суспільно корисних робіт та перераховують її на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби для подальшого погашення заборгованості зі сплати аліментів.

 

4. Забезпечення виконання програми

   4.1. Загальний контроль за ходом виконання Програми здійснюється виконавчим комітетом селищної ради відповідно до чинного законодавства України, в межах наданих повноважень.

 

5. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення виконання програми

   5.1. Програмою передбачається фінансування оплачуваних суспільно корисних робіт за рахунок коштів селищного бюджету, а також коштів підприємств, організацій та установ селища, які організовуватимуть у себе оплачувані суспільно корисні роботи або виступають у якості спонсорів таких робіт.

     5.2. Проведення на території селища Маньківка оплачуваних суспільно корисних робіт передбачається видатками з селищного бюджету для нарахування заробітної плати погодинно за фактично відпрацьований час, у розмірі не меншому, ніж встановлений законом мінімальний розмір оплати праці. Фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених в селищноиу бюджеті на зазначену мету.

     5.3. Необхідні матеріально-технічні ресурси, витратні матеріали, що використовуються в ході проведення суспільно корисних робіт, забезпечують роботодавці  відповідно до визначених обсягів.

 

6. Очікувані  результати

     6.1. Забезпечення виконання вимог Законодавчих актів України, щодо виконання порушниками адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт, в інтересах захисту прав та інтересів дітей та примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів боржниками.

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

     7.1. Координація діяльності та контроль за виконанням Програми організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2019-2020 роки  покладається на постійну комісію селищної ради з питань  стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів, регуляторної політики .

 

 

 

               Селищний голова                                       В.М.Вівтенко