Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки

МАНЬКІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                        Р І Ш Е Н Н Я  № 37-2/ VІІ    

 

смт Маньківка                                                                  від  31 травня 2019 року

                                                                                                      

                                                                                                                             

Про програму забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території

Маньківської селищної ради на 2019 – 2020 роки

 

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 19 Кодексу цивільного захисту України,

 

СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА :

 

1. Затвердити програму забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території Маньківської селищної ради на 2019 – 2020 роки (далі Програма) (додається).

         2. При уточненні бюджету на 2019 рік та формуванні на 2020 рік передбачити кошти на фінансування Програми за рахунок коштів селищного бюджету Маньківської селищної ради в межах фінансових можливостей місцевого бюджету.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів, регуляторної політики ( М.М.Загоруй ).

 

 

         Селищний голова                                             В.М.Вівтенко

 

 

Затверджено

рішення  Маньківської селищної ради

від 31.05.2019 року № 37-2/УІІ

 

Програма

забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території

Маньківської селищної ради на 2019 – 2020 роки

 

 

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

         На території Маньківського району розташовано 17 потенційно-небезпечних об’єктів, з яких 4 об’єкти підвищеної небезпеки.

Протягом  2018 року в смт. Маньківка та Маньківському районні зареєстровано 42 пожежі, прямі збитки від яких становлять 2093700 тис. грн. Аналізуючи пожежну небезпеку в районі, слід відзначити, що найбільша кількість пожеж була ліквідована в сільській місцевості – 34, проти 8 в селищі.

Від  короткого замкнення електромережі виникло - 11 пожеж (26,1% від загальної кількості).

Від  необережного поводження з вогнем виникло - 11 пожеж (26,1% від загальної кількості).

Від  порушення правил ПБ при влаштуванні та експлуатації печей виникло – 8 пожеж (19,0% від загальної кількості).

Від  необережності під час куріння виникло – 5 пожеж (11,9% від загальної кількості).

5  пожеж виникло в результаті підпалів. (11,9% від загальної кількості).

Інші – 2 пожежі. (4,7% від загальної кількості).

Як показує статистика трьох останніх років намітилася тенденція до зростання кількості пожеж в районі, за рахунок їх збільшення саме в сільській місцевості: 2016 рік: з 21 – 7; 2017 рік: з 40 – 10; 2018 рік: з 34 – 8. Найбільше пожеж виникло на території Нестерівської с/р – 4 та Іваньківської – 4., Молодецької та Вікторівської – по 3, Кищенецької, Потаської та Крачківської – по 2.

Протягом 4-х місяців 2019 року на території району виникло 16 пожеж, 10 з яких в сільських населених пунктах.

Ліквідація переважної більшості пожеж в сільських населених пунктах здійснюється виключно  особовим складом чергового караулу пожежної частини, що в силу своєї відносної віддаленості від більшості населених пунктів ускладнює рятування людей та ліквідацію пожеж з незначними збитками.

Будинки  та споруди підприємств, установ та організації не в достатній кількості  забезпечені  первинними засобами пожежогасіння, не проводиться обробка дерев’яних та металевих конструкцій вогнезахисними розчинами, не  обладнуються   системи   пожежної     автоматики   та пожежогасіння, тощо. Особливо це стосується об’єктів з масовим перебуванням людей.

Протипожежне водопостачання сільських населених пунктів   знаходиться   у незадовільному  стані. Велика кількість наявних гідрантів, водонапірних веж потребують заміни та ремонту. Переважна більшість водонапірних веж не обладнані пристроями для забору з них води пожежно-рятувальною технікою. Природні водні джерела  не облаштовано під’їздами з твердого покриття з пірсами (12 х 12 м) і утепленими ополонками (не менше 0,6 х 0,6 м) для встановлення пожежних автомобілів і забору води будь-якої пори року. Слід зазначити, що утримання джерел зовнішнього протипожежного водопостачання (пожежних гідрантів, природних та штучних пожежних водоймищ, градирень, водонапірних веж) зобов’язані здійснювати юридичні особи, яким на підставі прав власності або іншого речового права належать такі об’єкти (згідно наказу МВС України від 15.06.2015р. № 696, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.07.2015р. за № 780/27225)

Актуальною проблемою протипожежного захисту сільських населених пунктів є низький рівень технічної оснащеності підрозділів добровільної пожежної охорони та протипожежних формувань сільськогосподарських підприємств.

Всі наявні недоліки суттєво перешкоджають успішному веденню оперативних дій при виникненні пожеж, призводять до збільшення матеріальних збитків в ході їх ліквідації та значно підвищують рівень небезпеки для життя та здоров’я населення та особового складу пожежних підрозділів.

Недостатнє фінансування заходів, направлених на підвищення рівня протипожежного захисту населених пунктів та об’єктів, моральна застарілість пожежно-рятувальної техніки та обладнання створює ризик неналежного реагування силами та засобами цивільного захисту на ліквідацію імовірних надзвичайних ситуацій та подій.

У зв’язку із відсутністю цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки існує нагальна потреба щодо прийняття Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території Маньківської селищної ради на 2019 – 2020 роки.

 

Мета Програми

Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території Маньківської селищної ради на 2019 – 2020 роки (далі - Програма) розроблена з метою створення механізму забезпечення заходів для реалізації державної політики у сфері Цивільного захисту, пріоритетними напрямками якої є:

 • забезпечення захисту життя та здоров’я населення, навколишнього природного середовища і відповідних об’єктів територій від впливу небезпечних факторів надзвичайних ситуацій та подій;
 • створення, оснащення та оптимальна дислокація підрозділів місцевої пожежної охорони сільських населених пунктів, розроблення інженерно-технічного і методичного забезпечення діяльності зазначених підрозділів з питань запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у сільській місцевості;
 • здійснення комплексу заходів, спрямованих на поліпшення стану забезпечення формувань, органів управління та підрозділу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Черкаської області;
 • попередження виникнення надзвичайних ситуацій та подій, навчання громадян основам безпечної життєдіяльності, діям в екстремальних ситуаціях, виховання у населення свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих, запобігання загибелі людей

 

Основними завданнями Програми є:

 • забезпечення захисту життя та здоров’я населення, навколишнього природного середовища і відповідних об’єктів від впливу небезпечних факторів надзвичайних ситуацій та подій;
 • посилення техногенної та пожежної безпеки в населених пунктах району;
 • забезпечення пожежно-рятувального підрозділу сучасним аварійно-рятувальними та іншими спеціалізованими автомобілями, рятувальними плавзасобами, автозапчастинами, пально-мастильними матеріалами, вогнегасними речовинами, засобами зв’язку та телекомунікації, спеціальним аварійно-рятувальним обладнанням, обмундируванням, захисним одягом і спорядженням;
 • створення, оснащення та оптимальна дислокація підрозділів місцевої пожежної охорони населених пунктів у сільській місцевості, розроблення інженерно-технічного і методичного забезпечення діяльності зазначених підрозділів з питань запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у сільській місцевості;
 • покращення стану протипожежного водопостачання населених пунктів району;
 • переоснащення та модернізація в пожежно-рятувальному підрозділі  навчально-тренувального комплексу (учбова башта, смуга психологічної підготовки, теплодимокамера) для підготовки та тренування особового складу сил цивільного захисту ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ;
 • поповнення та відновлення фонду захисних споруд цивільного захисту;
 • забезпечення непрацюючого населення засобами індивідуального захисту органів дихання від хімічно-небезпечних речовин;
 • забезпечення належного функціонування пунктів управління;
 • здійснення комплексу заходів, направлених на організацію інформаційної та роз’яснювальної роботи серед населення щодо попередження травмування та загибелі людей
 • навчання населення правилам безпеки життєдіяльності та набуття ним практичних навичок поведінки під час їх виникнення.

 

Шляхи і способи розв'язання проблеми

            Розв’язання проблеми цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню та реагування, забезпечення техногенної та пожежної безпеки полягає у гарантованому захисті населення та навколишнього природного середовища від надзвичайних ситуацій та подій (в тому числі пожеж) і їх наслідків, впровадженні організаційних засад функціонування системи забезпечення пожежної безпеки місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, зміцненні матеріальної бази, що дасть змогу суттєво зменшити на території району кількість надзвичайних ситуацій і подій в тому числі пожеж.

  У ході виконання Програми передбачається здійснити ряд заходів (додаток 1).

 

Очікувані результати, ефективність виконання Програми

Результатом виконання комплексу завдань, передбачених Програмою є:

 • забезпечення ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та подій, рятування людей, мінімізації матеріальних збитків;
 • виконання комплексу заходів пов'язаних із знешкодженням вибухонебезпечних предметів;
 • поліпшення стану матеріально-технічного забезпечення пожежно- рятувального підрозділу;
 • зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій та подій, загроз пов’язаних з ними, створення безпечних умов життєдіяльності населення, зменшення впливу небезпечних чинників надзвичайних ситуацій на навколишнє природне середовище;
 • зменшення на об’єктах і в населених пунктах району кількості пожеж, загибелі й травмування на них людей, економічних втрат та матеріальних збитків від їх наслідків;
 • мінімізація часу прибуття сил та засобів цивільного захисту до місць ліквідації надзвичайних ситуацій та подій за рахунок оптимальної дислокації підрозділів місцевої пожежної охорони у населених пунктах району та їх достатньої чисельності і оснащеності;
 • забезпечення достатньої кількості вогнегасних речовин для локалізації та ліквідації пожеж шляхом подачі води до осередків пожеж від пожежних гідрантів, внутрішніх протипожежних водогонів, природних і штучних водоймищ, інших інженерних споруд водопостачання;
 • підвищення обізнаності та отримання громадянами необхідних знань з основ безпеки життєдіяльності;
 • сприяння формуванню довіри громадян до оперативно-рятувальної служби, формування та підтримання серед громадськості позитивного образу професії рятувальника.

 

Обсяги та джерела фінансування

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету в межах асигнувань, передбачених в селищноиу бюджеті на зазначену мету, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

Контроль за виконанням Програми

Координація виконання Програми здійснюватиметься районним сектором Управлінням ДСНС України у Черкаській області.

Виконавці заходів Програми інформують районний сектор Управління ДСНС України у Черкаській області про хід виконання Програми щорічно до 20 січня.

Узагальнену інформацію про хід та результати Програми районний сектор Управління ДСНС України у Черкаській області подає щорічно до              1 лютого до органів місцевого самоврядування.

По мірі виконання заходів передбачених програмою, за рішенням селищної ради можуть вноситись зміни та доповнення щодо додаткового забезпечення цивільного захисту населення і території.

 

 

 

      Селищний голова                                             В.М.Вівтенко

 

 

 

Додаток 1

 

Заходи з виконання Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки на 2019-2020 роки

 

 1. Систематично аналізувати стан забезпечення пожежної безпеки. За результатами аналізу та з урахуванням факторів негативного впливу на протипожежний стан розробляти пріоритетні напрямки пожежно-профілактичної  діяльності, комплексні  плани заходів щодо запобігання пожежам та загибелі на них людей.

 

Орган місцевого самоврядування,

районний сектор Управління ДСНС України у Черкаській області

Постійно

2. Здійснювати в установленому порядку перевірки діяльності органу місцевого самоврядування з питань організації захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню та реагування, забезпечення пожежної та техногенної безпеки на відповідних територіях.

 

Районний сектор Управління ДСНС України у Черкаській області

Згідно затвердженого графіка

 

3. Здійснювати спільні комплексні відпрацювання населених пунктів, найбільш вражених пожежами, особливо тих, де склалася реальна загроза виникнення надзвичайних ситуацій та подій, з урахуванням досвіду минулих років.

 

Орган місцевого самоврядування,

районний сектор Управління ДСНС України у Черкаській області

Щоквартально

 

4. Організовувати проведення сезонних пожежно-профілактичих заходів під час підготовки до пожежонебезпечних періодів року.

 

Орган місцевого самоврядування,

районний сектор Управління ДСНС України у Черкаській області

Щоквартально

5. Провести аналіз проблемних питань щодо забезпечення протипожежного захисту  об’єктів  масового перебування людей, зокрема, закладів культури, охорони здоров’я, освіти. Розробити  перспективний комплекс заходів щодо покращення протипожежного стану об’єктів соціальної сфери, передбачивши першочергово відновлення та встановлення систем протипожежного захисту; обладнання автоматичною пожежною сигналізацією; комплектацію пожежних кранів рукавами та стволами; ремонт електрообладнання;   вогнезахисну обробку дерев’яних конструкцій;   проведення  замірів опору   ізоляції електромережі, контурів заземлення; придбання інвентарю для комплектації пожежних щитів та інше.

 

                                                   Органи місцевого самоврядування,

                                                районний сектор Управління ДСНС України у  

                                                Черкаській області

6. Здійснювати у межах наданих повноважень профілактичні заходи щодо попередження пожеж у природних екосистемах та провести огляд пожежної і пристосованої для гасіння пожеж техніки.

 

Орган місцевого самоврядування,

Маньківське лісництво ДП «Уманське лісове господарство»,

районний відділ Управління ДСНС України у Черкаській області

Постійно

7. Передбачити фінансування щодо забезпечення пожежно-рятувального підрозділу аварійно-рятувальними та іншими спеціалізованими автомобілями, рятувальними плавзасобами, автозапчастинами, пально-мастильними матеріалами, вогнегасними речовинами, спеціальним аварійно-рятувальним обладнанням, обмундируванням, захисним одягом та спорядженням.

 

 

Орган місцевого самоврядування,

районний сектор Управління ДСНС України у Черкаській області

2019-2020 роки

8. Проводити у закладах освіти тижні знань з питань безпеки життєдіяльності та фестивалі дружин юних пожежних відповідно до затверджених положень.

 

Орган місцевого самоврядування,

районний сектор Управління ДСНС України             у Черкаській області

Щорічно

9. Проводити спільно з працівниками соціального захисту роз’яснювальну роботу по запобіганню виникнення надзвичайних подій серед закріплених за ними груп населення.

 

Орган місцевого самоврядування,

районний сектор Управління ДСНС України                            у Черкаській області

Щорічно

 1. Забезпечити навчання дітей основам пожежної безпеки під час викладання у дошкільних навчальних закладах предмету “Основи здоров’я”.

 

Орган місцевого самоврядування,

районний сектор Управління ДСНС України             у Черкаській області

Щорічно

 

11. Організувати та здійснювати відповідно до вимог чинного законодавства:

      виготовлення та розміщення в місцях масового перебування людей, місцях продажу спиртних напоїв соціальної реклами на тематику запобігання НС;

      постійне транслювання текстів роз’яснень, застережень, звернень через діючі радіовузли щодо дотримання правил пожежної безпеки;

      виготовлення та розміщення у холах, на сходових клітинах, коридорах загального користування (адміністративні, житлово-комунальні, освітні, лікувальні заклади, пошти) табличок, постерів, листівок, плакатів з короткими інструкціями про заходи попередження виникненню пожеж у побуті, порядку дій у разі їх виникнення;

      встановлення та оновлення стендів поблизу адміністративних будівель з інформаційними матеріалами щодо травмування та загибелі людей внаслідок пожеж.

 

Орган місцевого самоврядування,

районний сектор Управління ДСНС України          у Черкаській області

Щорічно