Програма організації рятування людей на воді

МАНЬКІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

                                                                                                                                ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

                                        Р І Ш Е Н Н Я  № 37-3/ VІІ    

 

смт Маньківка                                                                  від  31 травня 2019 року

 

Про Програму організації рятування

людей на водних об’єктах в

смт Маньківка на 2019-2020 роки

 

Відповідно до пп.22, п.1, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодексу цивільного захисту України, розпорядження Президента України від 14 липня 2001 року № 190/2001-рп «Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об'єктах», постанови Кабінету Міністрів України від 06 березня 2002 року № 264 «Про затвердження Порядку обліку місць масового відпочинку населення на водних об'єктах», керуючись «Програмою організації рятування людей на водних об’єктах Черкаської області на 2019-2023 роки», затвердженої рішенням ЧОДА від 18.12.2018 №28-3/VII та з метою реалізації заходів щодо попередження загибелі людей та спасіння потопаючих на водних об’єктах селища

 

СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА:

 

1.  Затвердити «Програму організації рятування людей на водних об’єктах в смт Маньківка на 2019–2020 роки» (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів, регуляторної політики ( М.М.Загоруй ).

 

 

 

 

         Селищний голова                                             В.М.Вівтенко

 

Додаток

до рішення сесії

Маньківської селищної ради

від 31.05.2019 року № 37-3/УІІ

 

ПРОГРАМА

організації рятування людей на водних об’єктах

в смт Маньківка на 2019–2020 роки

 

Вступна частина

 

Програма організації рятування людей на водних об’єктах в смт Маньківка на 2019–2020 роки (надалі – Програма) розроблена згідно ст. 23 Кодексу цивільного захисту України, Указу Президента України від 14 липня 2001 року №190/2001-рп «Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах», постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2002 року №264 «Про затвердження Порядку обліку місць масового відпочинку населення на водних об’єктах» та у відповідності до Типових правил охорони життя людей на водних об’єктах України, затверджених наказом Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 03.12.2001 №272, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01.02.2002 за №95/6383, з метою попередження нещасних випадків, пов’язаних з травмуванням та загибеллю людей на водних об’єктах селища в період відпочинку й оздоровлення, а також захисту населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

В основу реалізації Програми покладено принцип об'єднання зусиль державних та недержавних органів усіх рівнів для розв'язання проблеми загибелі людей на водних об'єктах територіальної громади.

Всього, в адміністративних межах Маньківської селищної ради налічується 4 ставки.

З метою попередження нещасних випадків, пов'язаних із загибеллю людей на водних об’єктах, в селищі здійснено ряд організаційних та практичних заходів, однак випадки загибелі людей на воді в селищі мають місце.

Основними причинами виникнення надзвичайних ситуацій на водних об’єктах є:

- відсутність узгоджених дій у вирішенні питання запобігання загибелі людей на водних об’єктах;

- необізнаність людей із правилами поведінки на воді через недостатній рівень інформаційно-профілактичної роботи серед населення;

- не створення сезонних аварійно-рятувальних постів;

- у зв’язку з недостатнім фінансуванням, місця заборонені для купання не обладнані попереджувальними та інформаційними знаками.

Досвід останніх років доводить необхідність координації дій при системному розв’язанні проблем програмними методами. Такий підхід є виправданим і можливим лише за умов:

- віднесення безпеки населення на водних об’єктах до проблеми виключної важливості для селища;

- комплексного підходу до створення умов для безпечної поведінки на водних об’єктах;

- зміни ідеології вирішення завдань охорони і збереження життя людей на воді.

Зазначені умови визначають необхідність формування нової ідеології запобігання загибелі людей на водних об’єктах, запровадження на рівні селища невідкладних заходів шляхом розроблення і реалізації відповідної Програми.

З метою рятування людей на водних об’єктах, пошуку та підйому з водних глибин загиблих, в області створена та діє комунальна водолазно-рятувальна служба Черкаської обласної ради (надалі – комунальна ВРС ЧОР). До складу служби входять обласна водолазно-рятувальна пошукова маневрена група, розміщена в м. Черкаси та Смілянська пошуково-рятувальна група. Обидві групи діють в режимі постійної готовності до проведення рятувальних та водолазно-пошукових робіт на всіх водоймах області.

Комунальна ВРС ЧОР зареєстрована в Державному реєстрі аварійно-рятувальних служб, атестована і має дозвіл на проведення рятувально-водолазних робіт, обстеження дна водних об’єктів та підводної частини гідроспоруд.

Служба заснована на спільній власності територіальних громад сіл, селищ та міст області і утримується за рахунок місцевих бюджетів на умовах співфінансування відповідно до програми організації рятування людей на водних об’єктах Черкаської області на 2014-2018 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 30.01.2014 №28/5/VI.

 

Мета та основні завдання Програми

 

Мета Програми – комплексне розв’язання проблем захисту населення від надзвичайних ситуацій на водних об’єктах, попередження нещасних випадків, пошук і рятування людей, які терплять лихо на воді, створення умов безпечного користування водними об’єктами.

Завдання Програми – повний моніторинг надзвичайних ситуацій на водних об’єктах на території селищної ради, підвищення оперативності та ефективності реагування на них, вдосконалення сил та засобів, проведення попереджувальних та профілактичних заходів.

 

Напрями діяльності та основні завдання Програми

 

Для досягнення зазначеної мети передбачається вирішити основні завдання за такими основними напрямами: 

         -  забезпечення безпечного відпочинку людей біля води;

-  оперативне реагування на надзвичайні ситуації, що трапляються на воді;

-  профілактична робота;

- запобігання загибелі людей на водних об’єктах та забезпечення захисту населення у надзвичайних ситуаціях на водних об’єктах; 

- підготовка населення до дій щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації на водних об’єктах та рятування людей, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій.

Запобігання загибелі людей на водних об’єктах та забезпечення захисту населення на воді передбачає: 

-  удосконалення організації безпечного використання водних об’єктів;

-  визначення, обстеження і облаштування місця масового відпочинку людей на водному об’єкті в літній період.

 Підготовка населення щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на водних об’єктах, проведення рятування людей, які терплять лихо на воді: 

- організація систематичного інформування населення щодо профілактики нещасних випадків на водних об’єктах, доведення правил поведінки на воді;

-  орієнтування населення щодо дій у випадках надзвичайних ситуацій на водних об’єктах та безпечних місць масового відпочинку;

 

Механізм реалізації Програми

 

Сприяння взаємодії та забезпечення координації діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, окремих підприємств, установ та організацій незалежно від підпорядкування та форми власності щодо виконання Програми, а також коригування передбачених нею заходів відповідно до наявних фінансових, матеріальних та організаційних можливостей.

Організація виконання Програми здійснюється Маньківською селищною радою спільно з комунальною ВРС ЧОР.

Проблеми, пов’язані із загибеллю людей на водних об’єктах, потребують невідкладного розв’язання як на державному так і на місцевому рівнях. Для цього необхідно передбачити такі першочергові заходи:

- виділення територій та обладнання місць для організації відпочинку, вилову риби, купання;

-  перевірка дна водойм, якості води, ґрунту в рекреаційних зонах перед відкриттям купального сезону, постійний санітарно-епідеміологічний контроль упродовж купального сезону;

- виділення земельних ділянок у місцях масового відпочинку населення для розміщення сезонних рятувальних постів;

- проведення патрулювання місць масового відпочинку населення на водоймах з метою підтримання громадського порядку і попередження надзвичайних ситуацій;

 

Джерела фінансування Програми

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету селищної ради. Крім того, до фінансування залучаються підприємства, що використовують водні об’єкти та інші не забороненні законодавством джерела.

Очікувані наслідки виконання Програми

 

Наслідком здійснення визначених у Програмі заходів буде створення умов для зменшення кількості випадків загибелі людей на водних об’єктах, а в разі виникнення нещасних випадків – оперативне професійне реагування на них силами комунальної ВРС ЧОР.

 

 

 

      Селищний голова                                             В.М.Вівтенко