Про затвердження Положення про надання послуг у сфері розваг на території смт Маньківки

 

МАНЬКІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                          Р І Ш Е Н Н Я № 18-3/VII

 

смт.Маньківка                                                               07 липня 2017 року

 

Про затвердження Положення

про надання послуг у сфері розваг

на території смт Маньківки

З метою належного впорядкування та врегулювання порядку розміщення об'єктів соціально-культурного призначення на території смт Маньківки для провадження підприємницької діяльності, створення належних умов для масового відпочинку мешканців та гостей міста, покращення його благоустрою, відповідно до законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму», «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів», керуючись ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Маньківська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Положення про порядок надання послуг у сфері розваг на території смт Маньківки (Додаток 1).

2.Встановити, що дія цього Положення поширюється на всю територію смт Маньківка.

3.Доручити виконкому селищної ради визначити місця для розміщення об'єктів для надання послуг у сфері розваг.

4.Це рішення підлягає оприлюдненню шляхом опублікування на   веб-сайті селищної ради.

5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань земельних відносин, архітектури, містобудування, промисловості, підприємництва, транспорту, зв”язку, торгівлі і сфери послуг, євроінтеграції, інвестицій, з питань комунальної власності та житлово-комунального господарства (Заверуха М.І.)

 

Селищний  голова                                                    В.М.Вівтенко

Додаток 1 до рішення

               селищної ради від

                                                                                                                   07.07.2017 № 18-4/VII

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання послуг у сфері розваг

на території смт Маньківка

І. Загальні положення

1.1. Це Положення  розроблено  відповідно  до  Законів України  «Про місцеве самоврядування  в  Україні»,  «Про  благоустрій  населених  пунктів»,  «Про регулювання  містобудівної  діяльності»,  Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій, інших нормативно-правових актів та визначає єдині умови щодо розміщення на території смт Маньківка об'єктів соціально-культурного призначення для провадження підприємницької діяльності.

  1.2. Положення встановлює вимоги до організації  надання  послуг  у  сфері  розваг  з  врахуванням  архітектурних, санітарно - гігієнічних,  пожежних,  функціонально - планувальних та історико - культурних чинників.

 1.3. Дія  цього  Положення  поширюється  на  всі  підприємства,  установи  та організації  незалежно  від форми  власності  та  відомчої  належності,  а  також фізичних  осіб-підприємців,  що  здійснюють  підприємницьку  діяльність  у сфері розваг на території селища.

 1.4. Надання  послуг  у  сфері  розваг здійснюється  суб’єктами  підприємницької  діяльності  (юридичними  та фізичними  особами-підприємцями)  на  території  селища  після  отримання  витягу з рішення  виконавчого  комітету  селищної ради про погодження щодо надання певного виду послуг у сфері розваг.

ІІ. Визначення термінів

2.1. Послуги  у  сфері  розваг – це  послуги,  які  передбачені  цим Положенням  та  надаються  суб’єктами  господарювання,  які  не  мають закритого приміщення для тимчасового перебування людей на території селища (простонеба),  а  саме: 

2.1.1  послуги  прокату  іграшкових  машинок,  дитячих мотоциклів,  електро-вело-мобілів, 

2.1.2  послуги  прокату  дитячих  атракціонів, цирків,  луна-парків, послуги,  які  надаються  при використанні тварин,

2.1.3  послуги прокату  батутів,  спортивно - розважальних  автоматів.

 

Примітка. До стаціонарних, пересувних і мобільних атракціонів належать атракціони катальні механізовані та немеханізовані, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, катальні гори, гірки, колеса огляду, вежі, дороги, автодроми, катапульти тощо; атракціони з еластичними елементами (катапульти, стрибки з висоти на еластичному тросі тощо); водні, у тому числі гірки, спуски тощо; спортивні, у тому числі силові, тренажери, тири, батути тощо; обладнання дитячих ігрових майданчиків, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, гірки тощо.

 2.2.Погодження  на  надання послуг у  сфері  розваг  (далі – Погодження) – є   документом,  який  видається виконкомом селищної ради шляхом прийняття відповідного рішення та надає  право  його  власнику  на  здійснення певного виду послуг у місці, визначеному в схемі розташування.

  2.3. Терміни, що  не  визначені  у  цьому  Положенні,  вживаються  у  значенні, встановленому чинним законодавством.

ІІІ. Умови надання послуг у сфері розваг

3.1 На  території селища  надання послуг у сфері розваг  здійснюється  згідно  зі  схемою розташування, яка погоджується у встановленому порядку для кожного суб’єкта господарювання окремо.

3.2. Місце розташування об’єктів для  надання послуг  у  сфері  розваг не повинно створювати будь-яких незручностей для пішоходів та транспортних засобів на території селища.

3.3. Кількість об’єктів для  надання послуг  у  сфері  розваг на території селища визначається виконавчим  комітетом  селищної ради.

3.4. Усі  об’єкти, що стосуються сфери розваг,  повинні  мати  належний  естетичний  вигляд,  архітектурно вписуватись в навколишнє середовище, відповідати вимогам  нормативних документів щодо санітарії, охорони праці, техніки безпеки.  

3.5. Режим роботи встановлюється суб’єктом господарювання, але повинен обмежуватись з 9.00 год. до 20.00 год.

3.6. Надання в користування земельної ділянки для надання послуг у сфері розваг здійснюється на умовах строкового земельного сервітуту.

3.7. При обрахунку оплати за користування земельною ділянкою використовується середньозважена вартість земельної ділянки (ділянок), виходячи з їх кількості.

3.8. Уповноважити селищного голову на укладання договорів строкового земельного сервітуту. Укладені договори підлягають затвердженню на найближчій сесії селищної ради.

IV. Порядок отримання погодження на надання послуг у сфері розваг

4.1. Для  отримання  погодження на надання послуг у сфері розваг суб’єкт підприємницької діяльності подає виконавчому комітет Маньківської селищної ради такі документи:

- заява на ім’я селищного голови (додаток 1 до положення);

- копію  виписки  з  єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

- ветеринарний паспорт на  тварину  (при наданні послуг  з  використанням тварин);

- копія дозволу підрозділів Держгірпромнагляду України на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин, обладнання підвищеної небезпеки за запитуваною адресою – для тимчасових автомобільних газозаправних пунктів, паркових атракціонів, на  виконання  робіт  підвищеної  небезпеки  (у разі, коли атракціон входить в перелік робіт підвищеної небезпеки);

-  фотофіксація  майбутнього  місця  надання послуг у сфері розваг;

- перелік іграшкових  машинок, електро-вело-мобілів, кількість батутів (при  наданні  послуг  з  їх прокату);

Заява та документи, що додаються до неї, подаються особисто суб’єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою – підприємцем) або уповноваженою ним особою, на підставі нотаріально засвідченої довіреності.

Зазначений перелік документів є вичерпним.

Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в заяві та документах, що додаються до неї.

Заяви розглядаються в порядку їх чергового надходження згідно з реєстрацією.

 4.2. Виконавчий комітет Маньківської селищної ради реєструє  заяву  та документи  і  видає  заявнику  опис  документів.

 4.3. Виконавчий комітет Маньківської селищної ради протягом 30-ти днів забезпечує:

-  підготовку відповідного проекту рішення виконкому селищної ради;

4.4. Після  затвердження  рішення  виконавчого комітету  про надання відповідного погодження на надання послуг у сфері розваг виконавчий комітет  селищної ради не  пізніше  наступного  робочого  дня  повідомляє  про  це  суб’єкта господарювання (заявника). 

4.5. Погодження  видається  суб’єктам  підприємницької  діяльності за зверненням у кожному окремому випадку  і діє протягом терміну, на який він був виданий.

У. Умови  тимчасового утримання місць

для надання послуг у сфері розваг

5.1. Місця для надання послуг у сфері розваг утримуються особами, яким зазначені території надаються тимчасово з метою надання цих послуг.

5.2. Організація робіт з надання послуг у сфері розваг має відповідати санітарним, протипожежним нормам і правилам благоустрою.

5.3. Майданчики для дозвілля та відпочинку повинні бути безпечними для життя та здоров'я громадян, наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи  повинні підтримуватися у належному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду.

5.4. Не допускається наявність поламаного, небезпечного для життя та здоров'я громадян обладнання, елементів благоустрою.

5.5. Особи, яким дозволяється надання послуг у сфері розваг,  зобов'язані:

5.5.1 забезпечити належне утримання території, у тому числі санітарне очищення, відповідно до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища",  Санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17.03.2011 р. №145, Правил благоустрою території смт Маньківка, затверджених рішенням  Маньківської селищної ради  від 09.10.2008р. № 33-7/У

5.5.2  забезпечити належне утримання тварин  у  цирках,  зоопарках,  на  виставках та інших видовищних заходах,  у сфері  відпочинку  і  розваг людей  відповідно до Законів   України "Про тваринний світ", "Про ветеринарну медицину", "Про забезпечення   санітарного  та  епідемічного  благополуччя населення",  "Про  захист  населення  від  інфекційних хвороб"  та  інших нормативно-правових актів,  що прийняті відповідно до цих законів;

5.5.3 укласти договір на вивезення твердих побутових відходів та вторинної сировини з балансоутримувачем території;

5.5.4 встановити сміттєзбірники, урни для збирання відходів та сміття, (біотуалети) на відстані не ближче ніж 50 метрів від місць надання послуг у сфері розваг  у кількості, визначеній згідно з санітарними нормами та правилами;

5.5.5 забезпечити збереження всіх елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень на наданій території;

5.5.6 встановити громадські санітарні вузли  відповідно до державних санітарних норм і правил.

         Кількість встановлених урн та біотуалетів визначається згідно з санітарними нормами та правилами.

Пункти 5.5.4 і 5.5.6 не є обов»язковими для СПД, які надають послуги, зазначені в пунктах 2.1.1 та 2.1.3.

  1. Протягом  дня  та  після  закінчення  роботи  господарюючий  суб’єкт повинен  забезпечувати  чистоту  на  прилеглій  до  сфери розваг території. 

УІ. Вимоги щодо дотримання тиші в громадських місцях

                 6.1. Суб’єкти підприємницької діяльності, підприємства, установи, організації  та громадяни при здійсненні будь-яких видів діяльності з надання послуг у сфері розваг з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу шуму та інших фізичних факторів на здоров'я населення міста зобов'язані:

1) здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні та інші заходи з попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

2) забезпечувати під час роботи об’єктів з надання послуг у сфері розваг рівень шуму звуковідтворювальної апаратури та музичних інструментів у приміщеннях і на відкритих майданчиках, близько прилеглих до житлових будинків, згідно вимог, установлених санітарними нормами;

3) вживати заходи з недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму, встановлених санітарними нормами.

6.2. Шум на захищених об'єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами, для відповідного часу доби.

УІІ. Забороняється

7.1. Гучний спів, викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою, створювання шуму при використанні виробничого обладнання та інструментів, вибухових матеріалів та піротехнічних виробів та інших гучномовних установок, в безпосередній близькості до будинків, гуртожитків, прибудинкових територій, зон відпочинку та інших захищених об'єктів з 22.00 год. до 8.00 год.

УІІІ. Обмеження при використанні об'єктів благоустрою

       8.1. На об'єктах благоустрою забороняється:

1) виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому порядку;

2) вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд, у тому числі робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд;

3) самовільно пошкоджувати або знищувати газони, дерева, кущі та інші зелені насадження;

4) вивозити та/або звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг, влаштовувати звалища;

5) забруднювати довкілля, місця загального користування, засмічувати побутовими відходами, недопалками тощо;

6) захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків, інших споруд;

7) складувати будь-які матеріали, конструкції, обладнання за межами місць, відведених для  надання послуг у сфері розваг;

8) захаращувати території, відведені для  надання послуг у сфері розваг, будівельними та іншими матеріалами, конструкціями, сміттям, побутовими відходами, відходами діяльності, накопиченням снігу та льоду тощо;

9) порушувати правила складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання відходів;

10) використовувати не за призначенням контейнери, урни для збору сміття та твердих побутових відходів;

11) виливати рідину, викидати сміття через вікна автотранспортних засобів, в прорізи  приміщень;

12) наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях;

13) самовільно встановлювати засоби зовнішньої реклами, вивіски, лотки  тощо;

14) встановлювати, демонтувати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з Державною автомобільною інспекцією МВС України.

15) випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях, залишати на об'єктах благоустрою та їх елементах фекалії тварин; спеціальні місця (майданчики) для вигулу тварин визначаються у встановленому порядку, з урахуванням санітарних норм та правил;

16) здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці);

17) самовільно підключатися до мереж електро-, водо- та газопостачання, зливової та господарсько-побутової каналізації;

18) самовільно займати і використовувати земельні ділянки з порушенням схеми розташування, наданої для надання послуг у сфері розваг у встановленому законодавством порядку;

19) здійснювати діяльність, яка негативно впливає на довкілля при відсутності позитивного висновку державної екологічної експертизи, відповідної документації об'єктів з надання послуг у сфері розваг ;

20) здійснювати викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без відповідного на те дозволу;

21) засмічувати водні об'єкти та забруднювати водні ресурси;

22) перевищувати норми забруднення атмосферного повітря та рівня шуму, у тому числі від транспортних засобів;

23) вчиняти дії, що тягнуть порушення умов благоустрою, пошкодження (руйнування чи псування) вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, та інші дії, заборонені цим Положенням та чинним законодавством України;

       24) влаштовувати стоянки транспортних засобів,

25) будувати та переобладнувати будь-які елементи благоустрою без погодження з виконавчим комітетом міської ради, іншими відповідальними службами на територіях, тимчасово відведених  для надання послуг у сфері розваг.

ІХ. Обмеження щодо куріння тютюнових виробів

9.1. Під час надання послуг у сфері розваг забороняється куріння тютюнових виробів на робочих місцях та в громадських місцях (за винятком місць, спеціально для цього відведених), а саме:

1) в будівлях, спорудах (їх частинах), доступних або відкритих для відвідування вільно чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу;

2) на територіях та безпосередньо поряд з територіями дитячих розважальних атракціонів, майданчиків для відпочинку та дозвілля;

3) на стадіонах.

Х. На території розташування зелених насаджень,

газонах та зелених зонах  забороняється:

       1) складувати будь-які матеріали;

       2) влаштовувати звалища сміття, снігу та льоду;

3) обладнувати стоянки або розміщувати автомашини, мотоцикли, велосипеди та інші транспортні засоби, у тому числі, якщо це не призводить до пошкодження зелених насаджень, квітників та газонів;

4) будь-яке розміщення об’єктів надання  послуг  у  сфері  розваг малих архітектурних форм комерційного та некомерційного призначення без погодження, виданого у встановленому порядку;

       5) використовувати малі архітектурні форми не за призначенням;

6) ходити та влаштовувати ігри на газонах, кататися верхи, на ковзанах, санчатах;

       7) випалювати суху рослинність, розпалювати багаття;

       8) підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, вірьовки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи, електрогірлянди та інші предмети, наклеювати об'яви, рекламу;

9)добувати з дерев сік, смолу, робити надрізи, надписи, пошкоджувати зелені насадження у будь-який спосіб, рвати квіти, витоптувати газони, квітники;

10) знищувати мурашники;

11)заправляти, ремонтувати автотранспортні засоби і механізми на прибудинкових територіях, газонах,  берегах річок,  у парках та скверах, інших «зелених зонах».

 

Відповідальність за збереження зелених насаджень, газонів та зелених зон  покладається на суб'єкт господарювання, який отримав відповідне погодження  для надання послуг у сфері розваг згідно із законодавством.

ХІ. Контроль за дотриманням цього Положення

та відповідальність за його порушення

11.1. Будівлі та приміщення, що використовуються для надання послуг у сфері розваг,  і обладнання, що належать до них, мають відповідати проектним рішенням, вимогам цього Положення, інших нормативно-правових актів, стандартів, санітарних норм, будівельних норм і правил.

11.2.  Розважальні комплекси, будівлі та приміщення для надання послуг у сфері розваг  та встановлення в них обладнання, що належать до них, а також пересувні містечка атракціонів повинні розміщуватись відповідно до проектів, розроблених спеціалізованими організаціями, що мають ліцензію (дозвіл) на виконання таких робіт.

11.3. Відповідальність за технічний стан та зовнішній вигляд об'єктів з надання послуг у сфері розваг, порушення вимог техніки безпеки під час розташування (монтажу), експлуатації та демонтажу цих об'єктів, безпеку відвідувачів, дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил пожежної безпеки несе суб'єкт господарювання згідно із законодавством.

11.4. Суб'єкт господарювання повинен своєчасно за свій рахунок усувати всі дефекти, що виникають в процесі експлуатації об'єктів з надання послуг у сфері розваг.

11.5. Шкода, завдана при розміщенні об’єктів з надання послуг у сфері розваг  внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою, підлягає компенсації у встановленому законодавством порядку.

11.6. Контроль за додержанням цього Положення здійснюють виконавчий комітет та інші органи відповідно до законодавства.

11.7. У разі виявлення порушень цього Положення виконавчий комітет звертається до суб'єкта господарювання з вимогою щодо усунення порушень у визначений строк.

У разі невиконання цієї вимоги, виконавчим комітетом застосовуються заходи щодо примусового усунення встановлених порушень в порядку визначеному законодавством.

11.8. За порушення вимог цього Положення винні особи несуть відповідальність, встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про благоустрій населених пунктів», цим Положенням, Правилами благоустрою території смт Маньківка.

11.9. У разі, коли особи, винні у порушенні цього Положення, не виконують обов'язок щодо усунення наслідків порушення у встановлений строк, балансоутримувач об'єкта або елементу благоустрою має право здійснити усунення наслідків порушення цього Положення власними силами або шляхом укладення відповідного договору про залучення для виконання певних дій третіх осіб. У такому випадку балансоутримувач, а також особа, що здійснює усунення наслідків порушення, має право на відшкодування витрат (збитків), понесених у зв'язку з усуненням наслідків порушення вимог цього Положення.

ХІІ. Скасування погодження

12.1. Скасування  виданого  погодження на надання послуг у сфері розваг може  бути  здійснено  органом, що його видав, у  разі  порушень  суб’єктами  господарювання вимог цього Положення шляхом прийняття відповідного рішення.

ХІІІ. Відмова у наданні погодження

13. Суб’єктам  підприємницької  діяльності може бути відмовлено в отриманні погодження  на  надання послуг у  сфері  розваг з наступних підстав :

- у разі, якщо їх не влаштовує запропоноване та  визначене у схемі розташування місце для надання послуг у сфері розваг;

- наявність заборгованості перед бюджетами та цільовими фондами, в т.ч. за орендну плату, плату за розміщення об»єктів зовнішньої реклами тощо;

- ненадання усіх необхідних документів, визначених пунктом 4.1 цього Положення.

 

Секретар селищної ради                                   В.А.Демченко

  Додаток 1

до Положення про порядок

надання послуг у сфері розваг

на території смт Маньківка

 

 

                                                                                               Селищному голові

                                                                                                   смт Маньківка _________________________

 

ЗАЯВА

про отримання погодження

для надання послуг у сфері розваг та розміщення об'єкта

соціально-культурного призначення у смт Маньківка

 

 _______________________________________________________________________

(об'єкт, на який видається документ)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(місцезнаходження / адреса об'єкта, на який видається документ)

______________________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи/ім'я, по-батькові та прізвище фізичної особи-підприємця)

_______________________________________________________________________

(ідентифікаційний код згідно ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер фізичної особи-підприємця,

платника податків та інших обов'язкових платежів)

_______________________________________________________________________

(ім'я, по-батькові та прізвище керівника юридичної особи/фізичної

особи-підприємця/уповноваженої особи)

_______________________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи/місце проживання фізичної особи-підприємця)

_______________________________________________________________________

(контактний телефон)

 

Прошу  погодити розміщення _____________________________________________

_______________________________________________________________________

(назва об'єкта)

_______________________________________________________________________

_________надання послуг у сфері розваг_____________________________________

(призначення об'єкта)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(адреса або приблизне місце розміщення)

 

Технічні характеристики об'єкта _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(атракціон, батут,  цирк, каруселі тощо, розміри, місце розташування, площа кв. метрів)

 

Термін розміщення об'єкта з ________________ по_________________  

                                                     Документи, що додаються (на звороті аркуша):

                                                     1.

                                                     2.

                                                     3.

                                                           ___  _______201_ р.                   _____________                            ___________________

                                                                                                               (підпис)                         (прізвище, ім'я та по  батькові заявника  або                                                                                                                                                               уповноваженої ним особи)