Про встановлення місцевих податків та зборів на 2018 рік

 

МАНЬКІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

      Р І Ш Е Н Н Я  № 18-2/VII     

 

 смт Маньківка                                                                    07 липня 2017 року

 

Про встановлення місцевих податків

та зборів на 2018 рік

 

         З метою забезпечення надходження до селищного бюджету, керуючись п.24 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», №280/97-ВР від 21.05.1997 р., на підставі ст.10 п.12.3. ст.12, ст. 265, 266, 267, 268, Податкового Кодексу України від 01.12.2010 року № 2755-УІ (із змінами та доповненнями), глави 1 розділу ХІУ Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року №2755-УІ (зі змінами та доповненнями) внесеними Законом України №909-УІІІ від 24.12.2015 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році»,

СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА :

         1.Встановити з 01 січня 2018 року на території селищної ради такі місцеві податки та збори:

         1) єдиний податок ;

         2) туристичний збір.       

         2.Затвердити положення про граничні розміри, порядок обчислення сплати і перерахування до місцевого бюджету місцевих податків і зборів, яке є невід’ємною частиною даного рішення згідно додатку 1,2,3 (додаються).

         2.1.Встановити, що по видах діяльності, по яких ставка податку не вказана в додатка 2 та 3 максимальна ставка єдиного податку, що може бути застосовано в 2018 році:

- для платників ІІ групи – 16 відсотків мінімальної заробітної плати на 01.01.2018.

         3.Відповідальність за правильність обчислення, повного справляння і своєчасність сплати або перерахування до селищного бюджету зборів за провадження деяких видів підприємницької діяльності, єдиного податку покладається на платників.

         4.Контроль за правильністю обчислення, повнотою та своєчасністю сплати місцевих податків і зборів здійснюється податковим органом.

         5.Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2018року.

         6.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів, регуляторної політики (М.М.Загоруй).

Селищний голова                                                                 В.М.Вівтенко

                                                                                            Додаток №1до  рішення        

             селищної ради від 07.07.2017№18-2/VII     

                                                           

ПОЛОЖЕННЯ

про граничні розміри, порядок обчислення, сплати і перерахування

до місцевого бюджету місцевих податків і зборів

І.Єдиний податок.

1.1. Платники податку

Юридична особа чи  фізична особа-  підприємець  може  самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така Податковим кодексом, та    реєструється   платником   єдиного   податку   в   порядку,   визначеному Податковим кодексом.

Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять

господарську діяльність з надання   побутових  послуг  населенню   і обсяг доходу   яких   протягом   календарного року не перевищує 300000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або

продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.

Дія цього пункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005). Такі фізичні особи -підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої групи;

3) третя група - фізичні особи - підприємці, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або без обмеження кількості працівників обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень;

При     розрахунку     загальної     кількості   осіб,   які перебувають у трудових відносинах з платником  єдиного  податку - фізичною    особою, не     враховуються     наймані   працівники,   які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.

Не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої групи:

- суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи -підприємці), які здійснюють:

 1. діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей /крім
  розповсюдження лотерей /парі/ букмекерське парі, парі тоталізатори/.
 2. обмін іноземної валюти;

3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

4)   видобуток,    виробництво,   реалізацію   дорогоцінних   металів   і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення;

 1. видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних
  копалин місцевого значення;
 2. діяльність у сфері   фінансового   посередництва,   крім діяльності   у
  сфері  страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними
  Законом      України      "Про      страхування" ( 85/96-ВР ),   сюрвейєрами,
  аварійними комісарами та аджастерами,  визначеними розділом III цього
  Кодексу;
 3. діяльність з управління підприємствами;
 4. діяльність з надання послуг пошти та зв'язку;

9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність
з     організації     торгів    (аукціонів)    виробами    мистецтва,    предметами
колекціонування або антикваріату;

10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

- фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження   (група   74.3 КВЕД ДК 009:2005) ( уа375202-05 ), діяльність у сфері аудиту;

- фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки,
загальна    площа    яких    перевищує    0,2   гектара,   житлові   приміщення,
загальна   площа   яких   перевищує    100    квадратних   метрів,   нежитлові
приміщення  (споруди,  будівлі)  та/або  їх частини,  загальна  площа яких
перевищує 300 квадратних метрів;

-  страхові  (перестрахові)  брокери,  банки,  кредитні спілки, ломбарди,
лізингові    компанії,    довірчі    товариства,    страхові    компанії,    установи
накопичувального        пенсійного        забезпечення,   інвестиційні   фонди   і
компанії,   інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних
паперів;

- суб'єкти господарювання,   у статутному капіталі яких сукупність часток,   що   належать  юридичним  особам,  які   не   є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;

-  представництва,      філії,       відділення       та       інші  відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

-. фізичні та юридичні особи - нерезиденти;

-суб'єкти господарювання,  які на день подання  заявипро  реєстрацію платником   єдиного податку мають податковий борг, крім   безнадійного податкового   боргу,   що   виник  внаслідок  дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

Платники     єдиного     податку    повинні    здійснювати розрахунки за відвантажені товари  (виконані   роботи,    надані послуги)     виключно    в грошовій   формі   (готівковій   та/або безготівковій).

Під  побутовими  послугами  населенню,  які   надаються  першою  та другою групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:

1 виготовлення взуття за індивідуальним замовленням; 2)послуги з ремонту взуття;

З виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням; 4)виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням; 5)виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням; 6)виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;

7)виготовлення    текстильних    виробів    та    текстильної    галантереї    за індивідуальним замовленням;

8)виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;

9)додаткові     послуги     до     виготовлення     виробів     за    індивідуальним замовленням;

10)послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;

11 виготовлення   та   в'язання   трикотажних   виробів   за   індивідуальним замовленням;

12)послуги з ремонту трикотажних виробів;

13 виготовлення    килимів    та    килимових    виробів    за    індивідуальним замовленням;

14)послуги з ремонту та реєстрації килимів та килимових виробів;

15)виготовлення шкіряних галантерей та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;

 1. послуги з ремонту шкіряних галантерей та дорожніх виробів;
 2. виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;
 3. послуги з ремонту, реєстрації та поновлення меблів;

19)   виготовлення   теслярських   та   столярних   виробів   за   індивідуальним
замовленням;

 1. технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів
  і мопедів за індивідуальним замовленням;
 2. послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури;

22)   послуги   з   ремонту   електропобутової   техніки   та   інших   побутових
приладів;

 1. послуги з ремонту годинників;
 2. послуги з ремонту велосипедів;

25)   послуги  з  ремонту  технічного  обслуговування   і  ремонту  музичних
інструментів;

26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;

27)    послуги    з    ремонту    інших    предметів    особистого    користування,
домашнього вжитку та металовиробів;

виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;

 1. послуги з ремонту ювелірних виробів;
 2. прокат речей особистого користування та побутових товарів;
 3. послуги з виконання фотороботів;
 4. послуги з оброблення плівок;
 5. послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;
 6. послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутряних
  виробів;
 7. вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;
 8. послуги перукарень;
 9. ритуальні послуги;
 10. послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством;
 11. послуги домашньої прислуги;

40)    послуги   пов'язані   з   очищенням   та   прибиранням   приміщень   за
індивідуальним замовленням.

1.2. Об'єкт, база та порядок обчислення податку Доходом платника єдиного податку є:

1) для фізичної особи   - підприємця -   дохід, отриманий протягом податкового   (звітного)   періоду   в   грошовій   формі   (готівковій   та/або безготівковій); Матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 Податкового кодексу. При цьому до доходу не включаються отримані такою   фізичною особою пасивні доходи у вигляді  процентів,  дивідендів, роялті,   страхові   виплати   і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна,   яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності;

2)   для    юридичної   особи    -   будь-який  дохід,    включаючи   дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи,отриманий протягом податкового    (звітного)    періоду    в   грошовій   формі (готівковій та/або безготівковій); Матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 Податкового кодексу.

При  продажу  основних  засобів  юридичними  особами -платниками єдиного    податку    дохід    визначаєтьсяяк    різниця    між    сумоюкоштів, отриманою    від   продажу   таких   основних   засобів,   та  їх  залишковою

балансовою вартістю, що склалася на день продажу. До суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).

Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного податку.

До суми доходу платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість за звітний період так включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

До суми доходу платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) за звітний період включається вартість реалізованих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених цим Кодексом.

У разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, транспортного експедирування або за агентськими договорами доходом   є   сума отриманої винагороди повіреного(агента).

Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях   за офіційним      курсом      гривні     до     іноземної     валюти,    встановленим Національним банком України на дату отримання такого доходу.

Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів на поточний рахунок (у касу) платника єдиного податку, дата списаннякредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, дата фактичного отримання платником єдиного податку безоплатно одержаних товарів (робіт, послуг).

У  разі   здійснення   торгівлі товарами або послугами звикористанням торговельних     автоматів     чи     іншого     подібного   обладнання,    що    не передбачає наявності реєстратора розрахункових

операцій,  датою  отримання доходу  вважається  дата вилучення з таких торговельних   апаратів та/або подібного обладнання грошовоївиручки.

У   разі   якщо   торгівля    товарами    (роботами,    послугами)   через торговельні автомати здійснюється з використанням жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених угрошовій одиниці країни, датою отримання доходу вважається дата продажу таких жетонів,   карток та/або  інших  замінників грошових знаків, виражених у грошовій одиниці України.

Дохід    визначається    на    підставі   даних   обліку,    якийведеться відповідно до статті 296 Податкового кодексу.

Визначення      доходу      здійснюється      для        цілейоподаткування єдиним       податком       та       для надання права       суб'єктугосподарювання зареєструватися платником єдиного податку та/абоперебувати наспрощеній системі оподаткування.

1.3. Ставки податку

Ставки єдиного податку встановлюються :                                       

  - по першій групі платників єдиного податку у відсотках до прожиткового мінімуму встановленого законом на 1 січня податкового року;

- по другій групі платників єдиного податку у відсотках до мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня податкового року

Фіксована ставка єдиного податку встановлюється для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць відповідно додатку №2 рішення селищної ради «Про місцеві податки та збори на 2016 рік».

У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовуєтьсямаксимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

1.4 Податковий (звітний) період

Податковим (звітним) періодом для платників єдиногоподатку першої групи є календарний рік.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку другої -четвертої груп є календарний квартал.

Податковий (звітний) період починається з першогочисла першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчуєтьсяостаннім календарним днем останнього місяця податкового (звітного)періоду.

Для суб'єктів господарювання, які перейшли на сплатуєдиного податку із сплати інших податків і зборів, встановленихПодатковимкодексом, перший податковий (звітний) період починається зпершого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним)кварталом, у якому таким особам виписаносвідоцтво платникаєдиного податку, і закінчується останнім календарним днемостаннього місяця такого періоду.

Для   зареєстрованих   в    установленому    порядку    фізичнихосіб    -підприємців,     які     до    закінчення    місяця,     вякому    відбуласядержавна реєстрація,   подали заяву щодо обрання спрощеної  системиоподаткування та  ставки  єдиного  податку,    встановленої  для  першоїабо  другої  групи, перший податковий (звітний) період починається зпершого  числа місяця, наступного   за місяцем,   у якому виписано   свідоцтво платника єдиного податку.

Для      зареєстрованих      в      установленому      законом      порядку суб'єктівгосподарювання   (новостворених),    які   до   закінчення   місяця,   в якомувідбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної

системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої длятретьої або четвертої групи,   першийподатковий   (звітний)   періодпочинається   з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація.

Для   суб'єктів   господарювання,   які      утворюються      врезультаті реорганізації   (крім  перетворення)  будь-кого  платника податку,   що  має непогашені податкові зобов'язання   чи   податковийборг,   які   виникли   до такоїреорганізації,    перший    податковий(звітний)   період   починається   з першого числа місяця, наступного заподатковим   (звітним)   кварталом,   у якому погашено такі податковізобов'язання чи  податковий  борг і подано заяву щодо обранняспрощеної системи оподаткування.

У разі державної реєстрації припинення юридичних осібта державної реєстрації     припиненняпідприємницької     діяльності    фізичної     особи    -підприємця,    які   є  платниками   єдиного   податку,   останнім  податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано до органу державної податкової     службизаяву     щодо     відмови     від      спрощеної      системи оподаткування    у    зв'язку    з    припиненням   провадження   господарської діяльності.

У разі зміни податкової адреси платника єдиногоподатку останнім податковим (звітним) періодом затакою адресоювважається період, у якому подано до органу державної податкової служби заяву щодо зміни податкової адреси.

1.5. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

Платники єдиного податку першої і другої групи сплачують єдиний податок шляхом здійсненняавансового внеску непізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиногоподатку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період(квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

Нарахування авансових внесків для платників єдиногоподатку першої і другої груп здійснюється органами державної податкової служби на підставі заяви такого платника єдиного

податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

Платники єдиного податку третьої і четвертої группсплачують єдиний податок протягом 1 Окалендарних днів післяграничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

Сплата єдиного   податку   здійснюється   за   місцемподаткової адреси.

Платники єдиного податку першої і другої груп, які невикористовують працю найманих осіб, звільняються від   сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час

відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка(листків) непрацездатності,   якщо   вона триває ЗО і більшекалендарних днів.

У   разі    припинення   платником   єдиного    податку провадження господарської діяльності податкові зобов'язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього

дня (включно) календарного місяця, в якому до органу державної податкової служби подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності.

1.6.Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

Платники  єдиного  податку  першої   і   другої   груп   таплатники єдиного   податку   третьої  групи,   які   не   є платникамиподатку на додану вартість, ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Платники    єдиного  податку третьої групи, які  є платниками податку на додану вартість,   ведуть   облік   доходів   та витрат   за   формою   та   в порядку, що встановлені Міністерством фінансів України.

Платники    єдиного    податку    четвертої    групи використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходівта витрат з урахуванням положень пункту 44.2 статті 44 Податковогокодексу.

Платники    єдиного    податку    першої    групи    подають    дооргану державної   податкової   служби   податкову    декларацію    платникаєдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду,

в якій відображаються обсяг отриманого доходу,щомісячні авансові внески, визначені пунктом 295.1 статті 295Податкового кодексу.

Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не   допустив   перевищення   протягом   року   обсягу доходу,визначеного у пункті   291.4   статті   291    Податкового  кодексу,   та/або  самостійно   не перейшов    на   сплату   єдиного   податку  за  ставками,встановленими  для платників єдиного податку другої або третьої групи.

Платники   єдиного податку другої - четвертої   группподають до органу державної  податкової  служби  податкову  декларацію   платника   єдиного податку у  строки,   встановлені для  квартального  податкового  (звітного) періоду.

Податкова   декларація    подається    до    органу    державноїподаткової служби за місцем податкової адреси.

Платники єдиного податку першої групи подають дооргану державної податкової    служби    податкову    декларацію    у    троки,встановлені     для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року   обсягу  доходу,   визначеного    упункті 291.4 статті 291 Податкового кодексу, або самостійного прийняттярішення про перехід на сплату податку за   ставками,   встановленими для платників єдиного податку другої або третьої групи.

Подання податкової   декларації у строки, встановлені дляквартального податкового  (звітного)  періоду,    звільняє    такихплатників  від  обов'язку подання     податкової   декларації   у    строк,    встановлений    для    річного податкового (звітного) періоду.

Платники єдиного податку другої групи у податковійдекларації окремо відображають:

1) щомісячні авансові внески, визначені пунктом 295.1 статті 295 Податкового кодексу;

2) обсяг доходу,  оподаткований за кожною з обраних нимставок єдиного податку;

3)   обсяг   доходу,   оподаткований   за   ставкою   15   відсотків   (у  разі перевищення обсягу доходу).

Платникиєдиного податку третьої групи у податковій декларації окремо відображають:

1) обсяг  доходу,   оподаткований  за  кожною   з   обраних ними ставок єдиного податку;

2)  обсяг доходу,   оподаткований за ставкою    15   відсотків   (у разі перевищення обсягу доходу).

Податкова декларація складається наростаючим підсумком.

3. Туристичний збір.

 1. Туристичний збір -це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до
  селищного бюджету.
 2. Платники збору .Платниками збору є громадяни України, іноземці, а
  також особи без громадянства, які прибувають на адміністративну територію
  смт   Маньківки   та   отримують   (споживають)    послуги   з   тимчасового
  проживання   (ночівлі)   із   зобов'язанням   залишити   місце   перебування   в
  зазначений строк.

Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають уселищі, у тому числі на умовах договорів найму,

б) особи, які прибули у відрядження;

в)  інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або
дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію Міністерства охорони здоров'я України;

є) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади.

3.3.  Ставка збору

Ставка встановлюється у розмірі 1 відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 3.4 даного розділу.

3.4.  База справляння збору

Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених пунктом 3.5 даного розділу, за вирахуванням податку на додану вартість.

До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, обов'язкове страхування, інші документально оформлені витрати, пов'язані з правилами в'їзду.

3.5. Податкові агенти

Справляння збору здійснюється: а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно курортиними закладами;

б)        квартирно-посередницькими       організаціями,       які       направляють
неорганізованих  осіб  на поселення у  будинки  (квартири),  що  належать
фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором

найму;

в)   юридичними   особами   або   фізичними   особами   -   підприємцями,   які
уповноважуються  селищною радою  справляти збір  на умовах договору,
укладеного з селищною радою.

3.6. Особливості справляння збору

Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов'язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

3.7.Порядок сплати збору

Збір сплачується до селищного бюджету авансовими внесками до ЗО числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно). Суми нарахованих щомісячних авансових внесків відображаються у квартальній податковій декларації. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.

Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов'язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу.

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

Секретар селищної ради                                                    В.А.Демченко    

  Додаток №2 до  рішення        

             селищної ради від 07.07.2017№18-2/VII 

КВЕД

Види діяльності

Розмір податку на місяць у % від розміру прожиткового мінімуму встановленого законом на 1 січня податкового року

47.81

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами

10

47.82

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям

10

47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами

10

ПОБУТОВІ ПОСЛУГИ

 

01.61

Допоміжна діяльність у рослинництві

10

01.62

Допоміжна діяльність у тваринництві

10

02.40

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

10

13.92

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу

10

13.93

Виробництво килимів і килимових виробів

10

13.99

Виробництво інших текстильних виробів, н.в.і.у.

10

16.23

Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій  і столярних виробів

10

14.11

Виробництво одягу зі шкіри

10

14.12

Виробництво робочого одягу

10

14.13

Виробництво іншого верхнього одягу

10

14.14

Виробництво спіднього одягу

10

14.19

Виробництво іншого одягу й  аксесуарів

10

14.20

Виготовлення виробів із хутра

10

14.31

Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів

10

14.39

Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу

10

15.12

Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів

10

15.20

Виробництво взуття

10

16.29

Виробництво інших виробів із деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння

10

31.02

Виробництво кухонних меблів

10

31.09

Виробництво інших меблів

10

32.12

Виробництво ювелірних і подібних виробів

10

45.20

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

10

74.20

Діяльність у сфері фотографії

10

77.21

Прокат товарів для спорту та відпочинку

10

77.22

Прокат відеозаписів і дисків

10

77.29

Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

10

81.21

Загальне прибирання будинків

10

81.22

Інша діяльність із прибирання будинків і  промислових об'єктів

10

88.10

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів

10

88.91

Денний догляд за дітьми

10

88.99

Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у.

10

95.11

Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання

10

95.12

Ремонт обладнання зв'язку

10

95.21

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення

10

95.22

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання

10

95.23

Ремонт взуття та шкіряних виробів

10

95.24

Ремонт меблів і домашнього начиння

10

95.25

Ремонт годинників і ювелірних виробів

10

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

10

96.01

Прання та хімчистка текстильних і хутряних виробів

10

96.02

Надання послуг перукарнями та салонами краси

10

  96.03

Організування поховань і надання суміжних послуг

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                    В.А.Демченко                

Додаток З до рішення

селищної ради від

                                                                                                                                              07.07.2017 №18-2/VII

 Перелік видів підприємницької діяльності, що здійснюється на умовах сплати єдиного податку фізичними особами - підприємцями та розміри місячного платежу у % від мінімальної заробітної плати станом на 1 січня

(друга) група платників єдиного податку

КВЕД

Види діяльності

Розмір податку на місяць у % від розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня податкового року

01.11

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

 

01.12

Вирощування рису

 

01.13

Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів

10

01.14

Вирощування цукрової тростини

 

01.15

Вирощування тютюну

 

01.16

Вирощування прядивних культур

 

01.19

Вирощування інших однорічних і дворічних культур

 

1.21

Вирощування винограду

 

01.22

Вирощування тропічних і субтропічних фруктів

 

01.23

Вирощування цитрусових

 

01.24

Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів

10

01.25

Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників

10

01.26

Вирощування олійних плодів

 

01.27

Вирощування культур для виробництва напоїв

 

01.28

Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур

 

01.29

Вирощування інших багаторічних культур

 

01.30

Відтворення рослин

 

01.41

Розведення великої рогатої худоби молочних порід

 

01.42

Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів

 

01.43

Розведення коней та інших тварин родини конячих

 

01.44

Розведення верблюдів та інших тварин родини верблюдячих

 

01.45

Розведення овець і кіз

 

01.46

Розведення свиней

 

01.47

Розведення свійської птиці

14

1.49

Розведення інших тварин

 

01.50

Змішане сільське господарство

 

01.61

Допоміжна діяльність у рослинництві

 

01.62

Допоміжна діяльність у тваринництві

 

01.63

Післяурожайна діяльність

 

01.64

Оброблення насіння для відтворення

 

01.70

Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуги

 

02.10

Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві

19

02.20

Лісозаготівлі

19

02.30

Збирання дикорослих недеревних продуктів

 

02.40

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

19

03.11

Морське рибальство

 

03.12

Прісноводне рибальство

13

03.21

Морське рибництво (аквакультура)

 

03.22

Прісноводне рибництво (аквакультура)

13

09.90

Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів

19

10.11

Виробництво м'яса

г~            14

10.12

Виробництво м'яса свійської птиці

 

10.13

Виробництво м'ясних продуктів

 

10.20

Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків

14

10.31

Перероблення та консервування картоплі

 

10.32

Виробництво фруктових і овочевих соків

 

10.39

Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів

10

10.41

Виробництво олії та тваринних жирів

14

10.42

Виробництво маргарину і подібних харчових жирів

 

10.51

Виробництво молока, масла та сиру

14

10.52

Виробництво морозива

20

10.61

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості

14

10.62

Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів

 

10.71

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання

8

10.72

Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів та тістечок тривалого зберігання

5

10.73

Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів

10

10.81

Виробництво цукру

 

10.82

Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів

 

'183

Виробництво чаю та кави

 

,0.84

Виробництво прянощів і приправ

20

10.85

Виробництво готової їжі та страв

 

10.86

Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів

 

10.89

Виробництво інших харчових продуктів н.в.і.у.

 

10.91

Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах

 

10.92

Виробництво готових кормів для домашніх тварин

14

11.05

Виробництво пива

 

11.06

Виробництво солоду

 

11.07

Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки

20

13.10

Підготування та прядіння текстильних волокон

 

13.20

Ткацьке виробництво

 

13.30

Оздоблення текстильних виробів

 

13.91

Виробництво трикотажного полотна

 

13.92

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу

7

13.93

Виробництво килимів і килимових виробів

 

^3.94

Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток

5

.3.95

Виробництво нетканих текстильних матеріалів і виробів із них, крім одягу

 

13.96

Виробництво інших текстильних виробів технічного та промислового призначення

20

13.99

Виробництво інших текстильних виробів, н.в.і.у.

20

14.11

Виробництво одягу зі шкіри

20

14.12

Виробництво робочого одягу

 

14.13

Виробництво іншого верхнього одягу

13

14.14

Виробництво спіднього одягу

13

14.19

Виробництво іншого одягу й аксесуарів

13

14.20

Виготовлення виробів із хутра

 

14.31

Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів

 

14.39

Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу

12

15.11

Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра

 

15.12

Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів

 

15.20

Виробництво взуття

12

16.10

Лісопильне та стругальне виробництво

17

16.21

Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону

 

16.22

Виробництво щитового паркету

 

16.23

Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів

17

16.24

Виробництво дерев'яної тари

7

16.29

Виробництво інших виробів із деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння

17

17.11

Виробництво паперової маси

 

17.12

Виробництво паперу та картону

 

17.21

Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари

 

17.22

Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення

 

17.23

Виробництво паперових канцелярських виробів

 

17.24

Виробництво шпалер

 

17.29

Виробництво інших виробів з паперу та картону

20

18.11

Друкування газет

19

18.12

Друкування іншої продукції

 

18.13

Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг

 

18.14

Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг

 

18.20

Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення

19

20.11

Виробництво промислових газів

 

20.12

Виробництво барвників і пігментів

 

20.13

Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин

 

"0.14

Виробництво інших основних органічних хімічних речовин

 

/0.15

Виробництво добрив і азотних сполук

 

20.16

Виробництво пластмас у первинних формах

 

20.17

Виробництво синтетичного каучуку в первинних формах

 

20.20

Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції

 

20.30

Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик

 

20.41

Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування

 

20.42

Виробництво парфумних і косметичних засобів

 

20.52

Виробництво клеїв

 

20.53

Виробництво ефірних олій

 

20.59

Виробництво іншої хімічної продукції, н.в.і.у.

 

20.60

Виробництво штучних і синтетичних волокон

 

21.10

Виробництво основних фармацевтичних продуктів

 

21.20

Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів

 

22.11

Виробництво гумових шин, покришок і камер; відновлення протектора гумових шин і покришок

 

22.19

Виробництво інших гумових виробів

 

°2.21

Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас

 

„2.22

Виробництво тари з пластмас

 

22.23

Виробництво будівельних виробів із пластмас

 

22.29

Виробництво інших виробів із пластмас

 

23.11

Виробництво листового скла

8

23.12

Формування й оброблення листового скла

8

23.13

Виробництво порожнистого скла

 

23.14

Виробництво скловолокна

 

23.19

Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних

 

23.20

Виробництво вогнетривких виробів

 

23.31

Виробництво керамічних плиток і плит

19

23.32

Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини

14

23.41

Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів

 

23.42

Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів

 

23.43

Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури

 

23.44

Виробництво інших керамічних виробів технічного призначення

 

23.49

Виробництво інших керамічних виробів

 

23.51

Виробництво цементу

 

23.52

Виробництво вапна та гіпсових сумішей

 

23.61

Виготовлення виробів із бетону для будівництва

14

23.62

Виготовлення виробів із гіпсу для будівництва

14

23.63

Виробництво бетонних розчинів, готових для використання

 

23.64

Виробництво сухих будівельних сумішей

 

23.65

Виготовлення виробів із волокнистого цементу

 

23.69

Виробництво інших виробів із бетону, гіпсу та цементу

 

23.70

Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю

14

23.91

Виробництво абразивних виробів

 

23.99

Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у.

 

24.10

Виробництво чавуну, сталі та феросплавів

 

24.20

Виробництво сталевих труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі

 

24.31

Холодне волочіння прутків і профілів

 

24.32

Холодний прокат вузької штаби

 

24.33

Холодне штампування та гнуття

 

24.34

Холодне волочіння дроту

 

24.42

Виробництво алюмінію

 

24.43

Виробництво свинцю, цинку й олова

 

24.44

Виробництво міді

 

24.45

Виробництво інших кольорових металів

 

"4.51

Лиття чавуну

 

^4.52

Лиття сталі

 

24.53

Лиття легких кольорових металів

 

24.54

Лиття інших кольорових металів

 

25.11

Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій

14

25.12

Виробництво металевих дверей і вікон

 

25.21

Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення

 

25.29

Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів

 

25.30

Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення

 

25.40

Виробництво зброї та боєприпасів

 

25.50

Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія

20

25.61

Оброблення металів та нанесення покриття на метали

20

25.62

Механічне оброблення металевих виробів

 

25.71

Виробництво столових приборів

 

25.72

Виробництво замків і дверних петель

 

25.73

Виробництво інструментів

 

25.91

Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів

12

°5.92

Виробництво легких металевих паковань

 

^5.93

Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин

12

25.94

Виробництво кріпильних і ґвинтонарізних виробів

 

25.99

Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.

14

26.11

Виробництво електронних компонентів

 

26.12

Виробництво змонтованих електронних плат

 

26.20

Виробництво комп'ютерів і периферійного устатковання

 

26.30

Виробництво обладнання зв'язку

 

26.40

Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення

 

26.51

Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації

 

26.54

Виробництво годинників

 

26.60

Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання

 

26.70

Виробництво оптичних приладів і фотографічного устатковання

 

26.80

Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних

 

27.11

Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів

 

27.12

Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури

 

27.20

Виготовлення батарей і акумуляторів

 

27.31

Виробництво волоконно-оптичних кабелів

 

27.32

Виробництво інших видів електронних і електричних проводів і кабелів

 

27.33

Виробництво електромонтажних пристроїв

 

27.40

Виробництво електричного освітлювального устаткованім

 

27.51

Виробництво електричних побутових приладів

 

27.52

Виробництво неелектричних побутових приладів

 

27.90

Виробництво іншого електричного устаткованім

 

28.11

Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів

 

28.12

Виробництво гідравлічного та пневматичного устатковання

 

28.13

Виробництво інших помп і компресорів

 

28.14

Виробництво інших кранів і клапанів

 

28.15

Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів

 

28.21

Виробництво духових шаф, печей і пічних пальників

 

28.22

Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання

 

28.23

Виробництво офісних машин і устатковання, крім комп'ютерів і периферійного устатковання

 

28.24

Виробництво ручних електромеханічних і пневматичних інструментів

 

28.25

Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устатковання

 

28.29

Виробництво інших машин і устатковання загального призначення, н.в.і.у.

 

°8.30

Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства

 

£8.41

Виробництво металообробних машин

 

28.49

Виробництво інших верстатів

 

28.91

Виробництво машин і устатковання для металургії

 

28.92

Виробництво машин і устатковання   для добувної промисловості та будівництва

 

28.93

Виробництво машин і устатковання для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну

 

28.94

Виробництво машин і устатковання для виготовлення текстильних, швейних, хутряних і шкіряних виробів

 

28.95

Виробництво машин і устатковання для виготовлення паперу та картону

 

28.96

Виробництво машин і устатковання для виготовлення пластмас і гуми

 

28.99

Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення, н.в.і.у.

 

29.10

Виробництво автотранспортних засобів

 

29.20

Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів

 

29.31

Виробництво електричного й електронного устатковання для автотранспортних засобів

 

29.32

Виробництво інших вузлів, деталей та приладдя для автотранспортних засобів

 

30.11

Будування суден і плавучих конструкцій

 

•40.12

Будування   прогулянкових і спортивних суден

 

^0.20

Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу

 

30.30

Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання

 

30.40

Виробництво військових транспортних засобів

 

30.91

Виробництво мотоциклів

 

30.92

Виробництво велосипедів, дитячих та інвалідних колясок

 

30.99

Виробництво інших транспортних засобів і обладнання, н.в.і.у.

 

31.01

Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі

 

31.02

Виробництво кухонних меблів

 

31.03

Виробництво матраців

 

31.09

Виробництво інших меблів

19

32.11

Карбування монет

 

32.12

Виробництво ювелірних і подібних виробів

19

32.13

Виробництво біжутерії та подібних виробів

 

32.20

Виробництво музичних інструментів

 

32.30

Виробництво спортивних товарів

 

32.40

Виробництво ігор та іграшок

 

32.50

Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів

 

32.91

Виробництво мітел і щіток

 

32.99

Виробництво іншої продукції, н.в.і.у.

 

33.11

Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів

 

33.12

Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення

 

33.13

Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання

 

33.14

Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання

 

33.15

Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів

 

33.16

Ремонт і технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів

 

33.17

Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів

 

33.19

Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання

18

33.20

Установлення та монтаж промислових машин і устатковання

 

35.11

Виробництво електроенергії

 

35.12

Передача електроенергії

 

35.13

Розподілення електроенергії

 

35.14

Торгівля електроенергією

 

35.21

Виробництво газу

 

35.22

Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи

 

35.30

Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

 

36.00

Забір, очищення та постачання води

 

37.00

Каналізація, відведення й очищення стічних вод

 

°8.11

Збирання безпечних відходів

 

об.12

Збирання небезпечних відходів

 

38.21

Оброблення та видалення безпечних відходів

 

38.22

Оброблення та видалення небезпечних відходів

 

38.31

Демонтаж (розбирання) машин і устатковання

 

38.32

Відновлення відсортованих відходів

 

39.00

Інша діяльність щодо поводження з відходами

 

41.10

Організація будівництва будівель

 

41.20

Будівництво житлових і нежитлових будівель

 

42.11

Будівництво доріг і автострад

 

42.12

Будівництво залізниць і метрополітену

 

42.13

Будівництво мостів і тунелів

 

42.21

Будівництво трубопроводів

 

42.22

Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

 

42.91

Будівництво водних споруд

 

42.99

Будівництво інших споруд, н.в.і.у.

 

43.11

Знесення

 

^.12

Підготовчі роботи на будівельному майданчику

 

.^.13

Розвідувальне буріння

 

43.21

Електромонтажні роботи

14

43.22

Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

19

43.29

Інші будівельно-монтажні роботи

 

43.31

Штукатурні роботи

19

43.32

Установлення столярних виробів

 

43.33

Покриття підлоги й облицювання стін

19

43.34

Малярні роботи та скління

19

43.39

Інші роботи із завершення будівництва

 

43.91

Покрівельні роботи

19

43.99

Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.

20

45.11

Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами

19

45.19

Торгівля іншими автотранспортними засобами

 

45.20

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

19

45.31

Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

19

45.32

Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

12

45.40

І

Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів

 

46.11

Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами

 

46.13

Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами

 

46.14

Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками

 

46.15

Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами

 

46.16

Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами

 

46.17

Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

 

46.18

Діяльність посередників, що спеціалізуються в   торгівлі іншими товарами

19

46.19

Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

 

46.21

Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

19

46.22

Оптова торгівля квітами та рослинами

 

46.23

Оптова торгівля живими тваринами

 

46.24

Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою

 

46.31

Оптова торгівля фруктами й овочами

 

46.32

Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами

 

.6.33

Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами

 

46.34

Оптова торгівля напоями

 

46.36

Оптова торгівля цукром, шоколадом і   кондитерськими виробами

19

46.37

Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами

 

46.38

Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками

 

46.39

Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

 

46.41

Оптова торгівля текстильними товарами

 

46.42

Оптова торгівля одягом і взуттям

 

46.43

Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення

 

46.44

Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення

 

46.45

Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами

 

46.46

Оптова торгівля фармацевтичними товарами

 

46.47

Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям

 

46.48

Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами

 

6.49

Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення

 

46.51

Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням

 

46.52

Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього

 

46.61

Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням

19

46.62

Оптова торгівля верстатами

 

46.63

Оптова торгівля машинами й устаткованням для добувної промисловості та будівництва

 

46.64

Оптова торгівля машинами й устаткованням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва

 

46.65

Оптова торгівля офісними меблями

 

46.66

Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткованням

 

46.69

Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням

19

46.73

Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

 

46.74

Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього

 

46.75

Оптова торгівля хімічними продуктами

 

46.76

Оптова торгівля іншими проміжними продуктами

 

46.77

Оптова торгівля відходами та брухтом

14

46.90

Неспеціалізована оптова торгівля

 

47.11

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

 

47.19

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

 

47.21

Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах

 

47.22

Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах

 

47.23

Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах

 

47.24

Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах

 

47.25

Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах

 

47.29

Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах

 

47.41

Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах

 

47.42

Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткованням у спеціалізованих магазинах

 

47.43

Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення

 

47.51

Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах

 

47.52

Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах

 

47.53

Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах

 

47.54

Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах

 

47.59

Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах

19

47.61

Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах

11

47.62

Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах

7

47.63

Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах

 

47.64

Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах

 

47.65

Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах

 

47.71

Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах

 

47.72

Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах

 

47.73

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах

17,5

47.74

Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах

17,5

47.75

Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах

 

«7.76

Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах

 

47.78

Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах

 

47.79

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах

 

47.81

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами

16

47.82

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям

 

47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами

 

47.91

Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет

20

47.99

Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами

14

49.10

Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення

 

49.20

Вантажний залізничний транспорт

 

49.31

Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

19

49.32

Надання послуг таксі

10

49.39

Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.

 

49.41

Діяльність вантажного автомобільного транспорту

19

49.42

Надання послуг перевезення речей (переїзду)

 

49.50

Трубопровідний транспорт

 

50.10

Пасажирський морський транспорт

 

50.20

Вантажний морський транспорт

 

50.30

Пасажирський річковий транспорт

 

50.40

Вантажний річковий транспорт

 

51.10

Пасажирський авіаційний транспорт

 

51.21

Вантажний авіаційний транспорт

 

51.22

Космічний транспорт

 

52.10

Складське господарство

 

52.21

Допоміжне обслуговування наземного транспорту

 

52.22

Допоміжне обслуговування водного транспорту

 

52.23

Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту

 

52.24

Транспортне оброблення вантажів

14

52.29

Інша допоміжна діяльність у галузі транспорту

 

55.10

Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування

 

55.20

Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання

 

55.30

Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів

 

55.90

Діяльність інших засобів тимчасового розміщування

 

56.10

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

18

56.21

Постачання готових страв для подій

 

о6.29

Постачання інших готових страв

 

56.30

Обслуговування напоями

 

58.11

Видання книг

20

58.12

Видання довідників і каталогів

 

58.13

Видання газет

19

58.14

Видання журналів і періодичних видань

20

58.19

Інші види видавничої діяльності

 

58.21

Видання комп'ютерних ігор

 

58.29

Видання іншого програмного забезпечення

 

59.11

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

20

59.12

Компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

20

59.13

Розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

 

59.14

Демонстрація кінофільмів

 

59.20

Видання звукозаписів

19

60.10

Діяльність у сфері радіомовлення

 

60.20

Діяльність у сфері телевізійного мовлення

 

62.01

Комп'ютерне програмування

20

.2.02

Консультування з питань інформатизації

 

62.03

Діяльність із керування комп'ютерним устаткованням

 

62.09

Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем

 

63.11

Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах та пов'язана з ними діяльність

14

63.12

Веб-портали

 

63.91

Діяльність інформаційних агентств

 

63.99

Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.

 

66.21

Оцінювання ризиків та завданої шкоди

 

66.29

Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення

 

68.20

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

 

69.10

Діяльність у сфері права

19

69.20

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування

 

70.10

Діяльність головних управлінь (хед-офісів)

 

70.21

Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю

 

70.22

Консультування з питань комерційної діяльності й керування

 

71.11

Діяльність у сфері архітектури

 

71.12

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

 

71.20

Технічні випробування та дослідження

 

72.11

Дослідження й експериментальні розробки в галузі біотехнологій

 

72.19

Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук

 

72.20

Дослідження та експериментальні розробки в галузі суспільних і гуманітарних наук

 

73.11

Рекламні агентства

20

73.12

Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації

 

73.20

Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

14

74.10

Спеціалізована діяльність із дизайну

 

74.20

Діяльність у сфері фотографії

14

74.30

Надання послуг перекладу

 

74.90

Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.

 

75.00

Ветеринарна діяльність

10

77.11

Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

19

77.12

Надання в оренду вантажних автомобілів

19

77.21

Прокат товарів для спорту та відпочинку

 

77.22

Прокат відеозаписів і дисків

 

77.29

Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

12

.7.31

Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання

 

77.32

Надання в оренду будівельних машин і устатковання

 

77.33

Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп'ютерів

 

77.34

Надання в оренду водних транспортних засобів

 

77.35

Надання в оренду повітряних транспортних засобів

 

77.39

Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у.

 

77.40

Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами

 

78.10

Діяльність агентств працевлаштування

 

78.20

Діяльність агентств тимчасового працевлаштування

 

78.30

Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами

 

79.11

Діяльність туристичних агентств

 

79.12

Діяльність туристичних операторів

 

79.90

Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність

 

80.10

Діяльність приватних охоронних служб

 

80.20

Обслуговування систем безпеки

 

80.30

Проведення розслідувань

 

1.10

Комплексне обслуговування об'єктів

 

81.21

Загальне прибирання будинків

 

81.22

Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів

 

81.29

Інші види діяльності із прибирання

 

81.30

Надання ландшафтних послуг

 

82.11

Надання комбінованих офісних адміністративних послуг

 

82.19

Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність

 

82.20

Діяльність телефонних центрів

 

82.30

Організування конгресів і торговельних виставок

 

82.92

Пакування

 

82.99

Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.

 

85.10

Дошкільна освіта

 

85.20

Початкова освіта

 

85.31

Загальна середня освіта

 

85.32

Професійно-технічна освіта

 

85.41

Професійно-технічна освіта на рівні вищого професійно-технічного навчального закладу

 

85.42

Вища освіта

 

85.51

Освіта у сфері спорту та відпочинку

 

85.52

Освіта у сфері культури

 

85.53

Діяльність шкіл підготовки водіїв транспортних засобів

 

85.59

Інші види освіти, н.в.і.у.

16

85.60

Допоміжна діяльність у сфері освіти

 

86.10

Діяльність лікарняних закладів

 

86.21

Загальна медична практика

10

86.22

Спеціалізована медична практика

 

86.23

Стоматологічна практика

18

86.90

Інша діяльність у сфері охорони здоров'я

 

87.10

Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання

 

87.20

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію

 

87.30

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів

 

87.90

Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання

 

88.10

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів

 

88.91

Денний догляд за дітьми

 

88.99

Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у.

 

./0.03

Індивідуальна мистецька діяльність

 

91.01

Функціювання бібліотек і архівів

 

91.03

Діяльність з охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури

 

91.04

Функціювання ботанічних садів, зоопарків і природних заповідників

 

93.11

Функціювання спортивних споруд

 

93.12

Діяльність спортивних клубів

10

93.13

Діяльність фітнес-центрів

 

93.19

Інша діяльність у сфері спорту

 

93.21

Функціювання атракціонів і тематичних парків

 

93.29

Організування інших видів відпочинку та розваг

 

95.11

Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання

11

95.12

Ремонт обладнання зв'язку

 

95.21

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення

 

95.22

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання

12

^ 95.23

Ремонт взуття та шкіряних виробів

12

5.24

Ремонт меблів і домашнього начиння

14

95.25

Ремонт годинників і ювелірних виробів

16

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

 

96.01

Прання та хімчистка текстильних і хутряних виробів

 

96.02

Надання послуг перукарнями та салонами краси

13

96.03

Організування поховань і надання суміжних послуг

19

96.04

Діяльність із забезпечення фізичного комфорту

10

96.09

Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.

 

97.00

Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги

 

98.10

Діяльність домашніх господарств як виробників товарів для власного споживання

 

98.20

Діяльність домашніх господарств як виробників послуг для власного споживання

 

Секретар селищної ради                                                    В.А.Демченко