Про програму та правила благоустрою селища Маньківка на 2016-2017 роки

 

 

УКРАЇНА

МАНЬКІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                  

                                         Р І Ш Е Н Н Я   № 6-5/VІІ       

 

смт Маньківка                                                                від 18 березня  2016 року

 

Про програму та правила благоустрою

селища Маньківка на  2016-2017 роки

 

         Керуючись Законом України «Про благоустрій населених пунктів», пп. 22, 44 п.1 ст.26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою вдосконалення відносин, що виникають у сфері благоустрою селища, спрямованих на створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного епідеміологічного благополуччя населення,

 

                            СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА:

        

1. Затвердити «Програму та правила благоустрою території селища Маньківка на 2016-2017 роки» (додається).

         2. Закріпити прилеглі території за підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності і фізичними особами для забезпечення належного їх утримання відповідно діючого законодавства.

         3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань земельних відносин, архітектури, містобудування промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, торгівлі і сфери послуг, євроінтеграції, інвестицій, з питань комунальної власності та ЖКГ (М.І. Заверуха).

     

Селищний голова                                                              В.М. Вівтенко

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

Додаток до рішення

                                                                                                     селищної ради від

18.03.2016 № 6-5/VІІ

 

           Програма та правила благоустрою селища Маньківка на 2016-2017 роки.

                                       

І. Мета програми

Головною метою Програми та правил благоустрою селища Маньківка на 2016-2017 роки (далі – Програма) є:

- формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища,  в умовах якого  забезпечуються захист  довкілля,  збереження і охорону навколишнього природного середовища, санітарне та епідемічне благополуччя населення;

- підвищення якості утримання об’єктів благоустрою, його елементів в умовах жорсткої економії бюджетних коштів, ефективності їх використання.

ІІ. Благоустрій населеного пункту селища Маньківка передбачає

     1) розроблення і здійснення ефективних і комплексних  заходів з  утримання  територій  селища у належному стані,  їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а   також  природних  ландшафтів,  інших  природних  комплексів  і об'єктів;

    2) організацію   належного   утримання    та    раціонального використання  територій селища,  будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення; 

     3) створення умов для реалізації прав та виконання обов’язків суб'єктами  у  сфері  благоустрою  населених  пунктів.


 

ІІІ. Суб’єкти та об’єкти у сфері благоустрою селища Маньківка

1. Суб'єктами у сфері благоустрою селища Маньківка (далі – населений пункт) є органи державної влади та органи місцевого самоврядування,  підприємства, установи, організації, органи самоорганізації  населення, громадяни.

 

2. До об'єктів благоустрою населених пунктів належать:

     2.1. Території загального користування:

     а) парки (парки культури та відпочинку,   парки   -   спортивні,  дитячі,  меморіальні та інші) та майданчики;

б) пам'ятки культурної та історичної спадщини;

в) майдани, площі;
г) вулиці,  дороги,  провулки,  проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;
ґ) пляжі;
д) кладовища;
е) об’єкти зовнішнього освітлення вулиць;

є) об’єкти санітарного очищення (полігон твердих побутових відходів тощо);

ж) інші території загального користування.
2.2. Прибудинкові території;
2.3. Території   будівель   та   споруд   інженерного   захисту територій;

2.4. Території підприємств,  установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору;

2.5. До  об'єктів  благоустрою  можуть  належати   також   інші території в межах населеного пункту.


 

            3. Елементами  (частинами)  об’єктів  благоустрою є:

3.1. Покриття площ,  вулиць,  доріг, проїздів, алей, тротуарів,  пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих  норм  і стандартів;

3.2. Зелені   насадження   (у   тому   числі   снігозахисні ) уздовж вулиць і доріг, в парках, інших  об'єктах  благоустрою  загального користування,   санітарно-захисних   зонах,    на    прибудинкових територіях;

3.3. Будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;
            3.4. Засоби  та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами;

3.5. Технічні засоби регулювання дорожнього руху;

3.6. Будівлі та споруди системи інженерного захисту території;
            3.7. Комплекси   та   об'єкти   монументального   мистецтва, декоративні фонтани, тощо;

3.8. Обладнання  (елементи)  дитячих,   спортивних   та   інших майданчиків;

3.9. Малі архітектурні форми (павільйони, навіси, паркові арки і колони, вуличні вази, вазони, лавки, лави, сходи, балюстради, огорожі, ворота, грати, інформаційні стенди, дошки, вивіски, інші елементи благоустрою, визначені законодавством);

3.10. Інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами.

 

4. Об'єкти  благоустрою  використовуються  відповідно  до  їх функціонального  призначення  для  забезпечення  сприятливих  умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог правил благоустрою території населених пунктів, інших вимог, передбачених законодавством.

 

            5. Обмеження при використанні об'єктів благоустрою (на об'єктах благоустрою забороняється):

            5.1. Виконувати роботи без дозволу в разі, якщо обов'язковість його  отримання  передбачена  законом; 

            5.2. Самовільно влаштовувати городи,  створювати,  пошкоджувати або знищувати газони,  самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо;

5.3. Вивозити  і  звалювати  в  не  відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг;

5.4. Складувати будівельні матеріали,  конструкції,  обладнання за межами будівельних майданчиків;

5.5. Самовільно   встановлювати   об'єкти  зовнішньої  реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

5.6. Встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього  руху
без погодження з відповідними органами Національної поліції;

5.7. Влаштовувати стоянки катерів, інших моторних плавучих засобів у межах територій пляжів;

5.8. Випасати  худобу,  вигулювати  та  дресирувати тварин у не
відведених для цього місцях;

5.9. Здійснювати ремонт,  обслуговування та миття  транспортних засобів,  машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці).

 

            6. Права та обов'язки громадян у сфері благоустрою населених пунктів:

6.1. Громадяни  у  сфері  благоустрою  населених  пунктів мають право:

-      користуватись об'єктами благоустрою населених пунктів;

-      брати участь в обговоренні правил та проектів  благоустрою території населених пунктів;

-  вносити   на  розгляд  місцевих  державних  адміністрацій, органів  місцевого   самоврядування,   підприємств,   установ   та організацій пропозиції з питань благоустрою населених пунктів;

- отримувати в установленному законом порядку повну та
достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території населеного пункту та внесення до них змін, а також роз'яснення їх змісту;

-     брати участь у здійсненні заходів з благоустрою  населених пунктів,  озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків,  площ,  вулиць,  кладовищ,  братських  могил,   обладнанні дитячих  і  спортивних  майданчиків,  ремонті  шляхів і тротуарів, інших об'єктів благоустрою;

-   вимагати негайного виконання робіт з благоустрою населених пунктів  у  разі,  якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю, здоров'ю або майну громадян;

-     звертатись до суду  з  позовом  про  відшкодування  шкоди, заподіяної   майну   чи   здоров'ю   громадян   унаслідок  дій  чи бездіяльності балансоутримувачів об'єктів благоустрою.

 

6.2. Громадяни   у   сфері   благоустрою   населених    пунктів зобов'язані:

-      утримувати  в  належному  стані  об’єкти  благоустрою (їх частини),  що перебувають у їх власності або користуванні, а також визначену   правилами   благоустрою  території  населеного  пункту прилеглу  до  цих  об’єктів  територію; 

-       дотримуватися  правил  благоустрою   території   населених пунктів;

-       не  порушувати  права  і  законні інтереси інших суб'єктів благоустрою населених пунктів;

-      відшкодовувати в  установленому  порядку  збитки,  завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів;

-     допускати  на  об’єкти  благоустрою,  що перебувають у їх власності або користуванні, аварійно-рятувальні та інші служби для здійснення   заходів   щодо  запобігання  і  ліквідації  наслідків надзвичайних   ситуацій   техногенного  та  природного  характеру.

 

7. Права та обов'язки підприємств, установ та організацій у сфері благоустрою населених пунктів.

7.1 Підприємства,  установи та організації у сфері благоустрою населених пунктів мають право:

-        брати  участь  у розробленні планів соціально-економічного розвитку населених пунктів та заходів з благоустрою їх територій;

-        брати участь в обговоренні проектів законодавчих та  інших нормативно-правових актів з благоустрою населених пунктів;

-       вимагати  зупинення  робіт,  що  виконуються  з порушенням правил благоустрою території населених пунктів або  призводять  до її нецільового використання;

-        вимагати  негайного  виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю або здоров'ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;

-   вносити  на  розгляд  місцевих  державних адміністрацій та органів  місцевого  самоврядування  пропозиції   щодо   поліпшення благоустрою населених пунктів.

 

7.2. Підприємства,  установи та організації у сфері благоустрою населених пунктів зобов'язані:
-      утримувати  в  належному  стані  об’єкти  благоустрою (їх частини),  що перебувають у їх власності або користуванні, а також визначену   правилами   благоустрою  території  населеного  пункту прилеглу  до  цих  об’єктів  територію; 

-    утримувати  в належному стані закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем об'єкти благоустрою (їх частини);

-       усувати на закріплених за ними  об'єктах  благоустрою  (їх частинах)  за  власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

-   усувати на закріплених за ними  об'єктах  благоустрою  (їх частинах)   наслідки   надзвичайних   ситуацій   техногенного   та природного характеру в установленому порядку;

-    проводити  згідно  з   планами,   затвердженими   органами державної влади, органами місцевого самоврядування, інвентаризацію та паспортизацію закріплених  за  ними  об'єктів  благоустрою  (їх частин),  що  здійснюються  у  порядку,  затвердженому центральним органом  виконавчої  влади,  що  забезпечує  формування  державної політики у сфері житлово-комунального господарства;

-    у  процесі  утримання  об'єктів  благоустрою  (їх  частин) дотримуватися  відповідних  технологій  щодо  їх  експлуатації  та ремонту,    регулярно    здійснювати   заходи   щодо   запобігання передчасному зносу об'єктів,  забезпечення умов функціонування  та утримання їх у чистоті й належному стані;

-    відшкодовувати   збитки   та   іншу  шкоду,  завдану  ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та  охорони навколишнього   природного  середовища,  в  порядку  та  розмірах, установлених законодавством України;

-     допускати  на  об’єкти  благоустрою,  що перебувають у їх власності або користуванні, аварійно-рятувальні та інші служби для здійснення   заходів   щодо  запобігання  і  ліквідації  наслідків надзвичайних   ситуацій   техногенного  та  природного  характеру.

 

            8. Відшкодування збитків, завданих об'єкту благоустрою.

     8.1. Збитки, завдані об'єкту благоустрою в результаті порушення законодавства з питань благоустрою населених  пунктів,  підлягають відшкодуванню в установленому Законом порядку.

     8.2. Оцінка  завданих  збитків проводиться балансоутримувачем у разі:
-   протиправного   пошкодження    чи    знищення    елементів благоустрою;
-    пошкодження чи знищення елементів благоустрою при:

     а) ліквідації аварій на інженерних мережах та інших елементах
благоустрою;

     б) здійсненні ремонту інженерних мереж;

     в) видаленні аварійних сухостійних дерев та чагарників;

     г) прокладанні нових інженерних мереж;

     ґ) виконанні інших суспільно необхідних робіт.

     8.3. У випадках пошкодження чи знищення елементів  благоустрою, винна юридична чи фізична особа усуває пошкодження(відновлює елементи  благоустрою)власними силами або за домовленістю з балансоутримувачем перераховує на його рахунок суму відновної вартості.

     8.5. У  разі якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою здійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на  власних інженерних  мережах  чи  власних  об'єктах  або  якщо  особу,  яка пошкодила  чи   знищила   елементи   благоустрою,   не   виявлено, відновлювальні  роботи  проводяться  за  рахунок  власника об'єкта благоустрою.

 

ІV. Організація благоустрою селища Маньківка

            1. Організацію  благоустрою  населених  пунктів (селища) забезпечує Маньківська селищна рада відповідно до повноважень, установлених законом.

2. Благоустрій здійснюється в обов'язковому порядку на всій території населеного пункту (селища).

3. Фінансування  Програми з благоустрою населених пунктів (селища) проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету.

Фінансування державних  програм благоустрою населених пунктів та програм з благоустрою об'єктів,  які  перебувають  у  державній власності, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

4. Рішення  місцевих  органів  виконавчої  влади  та  органів місцевого  самоврядування  щодо  благоустрою   території   селища є обов'язковим для виконання розміщеними на цій території    підприємствами,   установами,   організаціями   та громадянами, які на ній проживають.

 

V. Порядок здійснення та утримання об’єктів благоустрою.

 

            Маньківською селищною радою утворено комунальне підприємство «Комунальник-М» (далі – КП «Комунальник-М») та групу благоустрою при Маньківській селищній рада для утримання об’єктів благоустрою державної  та  комунальної  власності (Орієнтовний перелік робі, що виконуватиме група благоустрою при Маньківській селищній раді у Додатку 1 додається). 

Маньківська селищна рада, що здійснюватиме утримання і ремонт об’єкта  благоустрою,  які перебувають у державній та комунальній власності, забезпечує  належне утримання  і своєчасний ремонт об’єкта благоустрою власними силами (коштами) або можуть залучати для цього інші підприємства, установи та організації.

Підприємства та балансоутримувач, що здійснюватимуть утримання і ремонт об’єкта  благоустрою,  який перебуває у приватній власності, визначає власник такого об’єкта благоустрою та відповідно  забезпечують  належне утримання  і своєчасний ремонт об’єкта благоустрою власними силами або можуть залучати для цього інші підприємства, установи та організації.

Власник  тимчасової  споруди  торговельного,  побутового, соціально-культурного   чи  іншого  призначення,  розташованої  на території  об'єкта благоустрою державної та комунальної власності, зобов'язаний забезпечити належне утримання прилеглої до тимчасової споруди  території  або може брати пайову участь в утриманні цього об'єкта  благоустрою  на  умовах договору,   укладеного із підприємством або балансоутримувачем.

 

Межі благоустрою та озеленення прилеглих територій встановлюються в граничних межах підприємств, магазинів, кіосків, павільйонів, торгових точок та підприємств побуту до бортового каменю проїжджої частини доріг, за відсутності з будь-якого боку підприємств, організації, установи, споруди інших об’єктів господарювання, межі прилеглої території встановлються на відстані 50 м від огорожі підприємства, організації або установи. Межі прилеглих територій до кіосків, павільйонів, лотків встановлюються на відстані 10 м по периметру споруди.

            Закріплення додаткових територій здійснюється виконавчим комітетом Маньківської селищної ради.

            Власник  об’єкта  благоустрою  щодо  об’єктів  приватної власності, орган державної влади та орган місцевого самоврядування щодо об’єктів  благоустрою  державної  та  комунальної  власності відповідно  до  законодавства  забезпечує  встановлення на об’єкті благоустрою громадських вбиралень.


            Роботи з нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів благоустрою, будинків, будівель і споруд можуть виконуватися тільки за умови  отримання дозволів та погоджень в органах  державної та виконавчої влади визначених законодавчими актами України.

Роботи та послуги з вивезення сміття (твердих побутових відходів), опалого листя, гілок, будівельних та великогабаритних відходів можуть виконувати підприємства, юридичні та фізичні особи, які мають відповідну спеціалізовану техніку, машини та механізми за договорами з підприємством КП «Комунальник», який займається обслуговуванням та утриманням сміттєзвалища.

 

. Джерела фінансування Програми

 

Процес вирішення проблемних питань з благоустрою селища потребує удосконалення підходів до планування і організації територій селища, розробка комплексних заходів з благоустрою та фінансового забезпечення для їх виконання, а також розроблення ефективних механізмів залучення позабюджетних коштів, спонсорської та доброчинної діяльності.

Фінансування  заходів Програми з  благоустрою  населених  пунктів, утримання  та  ремонт об'єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів їх власників або користувачів,  якщо це передбачено умовами відповідних   договорів,   а  також  за  рахунок  пайових  внесків власників  тимчасових  споруд,  розміщених  на  території  об'єкта благоустрою,   інших  передбачених  законом  джерел  фінансування.

Фінансування заходів  Програми з  благоустрою  населених  пунктів може також здійснюватися  за  рахунок  коштів  місцевого бюджету,  коштів підприємств,  установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та  громадян,  інших  джерел,  передбачених законом.

Фінансування Програми (виконання робіт на об’єктах благоустрою) за кошти місцевого бюджету здійснюватиметься на заходи та в межах коштів (затверджених кошторисів) визначених при прийняті селищного бюджету на відповідні роки (із змінами внесеними протягом року).

Розпорядником та одержувачем коштів місцевого бюджету з виконання робіт на об’єктах благоустрою державної та комунальної власності є Маньківська селищна рада та відповідно КП «Комунальник-М» згідно з прийнятими рішеннями Маньківської селищної ради.

Виконавцем робіт за кошти місцевого бюджету на об’єктах благоустрою державної та комунальної власності є Маньківська селищна рада та КП «Комунальник-М» в межах коштів (затверджених кошторисів) визначених при прийняті селищного бюджету на відповідні роки (із змінами внесеними протягом року). Також, до виконання робіт на об’єктах благоустрою за бюджетні кошти можуть залучати інші підприємства, установи та організації, що мають відповідні дозволи на виконання робіт, відповідно до укладених договорів між розпорядником чи одержувачем бюджетних коштів.

В ході реалізації заходів Програми рішеннями Маньківської селищної ради можливі коректування, пов’язані з фактичними надходження коштів на реалізацію розділів Програми, уточнення обсягів робіт і виходячи з реальних можливостей бюджету.

 

 

VІІ. Очікуваний результат

 

Дія Програми поширюється на відносини, що виникають у сфері благоустрою, а саме: землеустрою, містобудування, озеленення територій, утримання будинків і споруд, освітлення територій, а також у галузі охорони здоров'я та охорони навколишнього середовища.

Учасниками правовідносин з питань благоустрою є Маньківська селищна рада, виконавчий комітет селищної ради, керівники та інші уповноважені посадові особи підприємств, організацій, установ, незалежно від форм власності, які здійснюють господарську діяльність на території селища, громадяни, а також посадові особи, уповноважені здійснювати контроль за станом благоустрою.

Програма приймається на термін 2016–2017 роки, але може бути переглянутою чи продовженою в часовому вимірі  в разі потреби.

У разі необхідності внесення змін до Програми, пропозиції можуть вноситися на розгляд селищної ради громадянами, громадськими організаціями,  виконавчим комітетом та, в разі необхідності,  з подальшим громадським обговоренням.

Участь громадян, громадських організацій у виконанні Програми здійснюється на доброчинних засадах.

В ході виконання Програми очікується досягнення наступних показників:

1. Вирішення загальних питань благоустрою.

2. Забезпечення належного експлуатаційного стану селищних територій.

3. Поліпшення санітарного та естетичного стану селища.

4. Залучення громадськості до здійснення заходів у сфері благоустрою.

5. Інформованість   населення   через   ЗМІ   про   здійснення   заходів   із благоустрою.

6. Реалізація місцевої політики щодо поліпшення благоустрою селища.

7. Забезпечення ефективного та системного контролю за використанням інвестицій, в т.ч. з селищного бюджету.

8. Поліпшення якості послуг.

9. Забезпечення належних умов відпочинку населення.

10. Формування позитивного іміджу селища та його привабливості.

 

 

Селищний голова                                                                      В.М. Вівтенко