МАНЬКІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я   № 52-13/VІ    

 

смт Маньківка                                                              від 29 січня 2015 року

 

Про податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки

 

         З метою забезпечення надходжень до селищного бюджету відповідно до п.24 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.10.3 ст.10 Податкового кодексу України,

 

СЕЛИЩНА РАДА ВИРІЩИЛА :

        

         1.Встановити з 01.01.2015 р. ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 1 кв.м. загальної площі об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток :

а) для фізичних осіб:

- для квартири/ квартир незалежно від їх кількості загальна площа яких перевищує 60 кв.м. – 0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом  на 1 січня звітного (податкового) року;

- для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості загальна площа яких перевищує 120 кв.м. 0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

- для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) загальна площа яких перевищує 180 кв. м. – 0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

б) для юридичних осіб – 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

         2.Встановити з 01.01.2015 р. ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 1 кв.м. загальної площі об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток :

- для юридичних осіб – 0,5 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

- для фізичних осіб – 0,5 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

        3.Встановити в частині аб. Е пп.14.1.1291  п.14.1 ст.14 «Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-УІ із змінами і доповненнями – нульову ставку крім об’єктів нежитлової нерухомості що використовується з метою отримання прибутку від підприємницької діяльності.

       4. Встановити в частині аб.Г пп.14.1.1291  п.14.1 ст.14 «Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-УІ із змінами і доповненнями – ставку 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року.

         5.Рішення селищної ради №46-9/УІ від 27.06.2014 «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2015 рік» в частині «Про податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки» залишити чинним для нарахування даного податку за 2014 рік.

         6.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів, регуляторної політики (М.А. Галай).

 

 

         Селищний голова                                                                                                           С.М.Скакун