Генеральний план

МАНЬКІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 21 серпня 2020 року                                                            № 48-2/VІІ

смт Маньківка

 

Про затвердження документів державного планування "Генеральний план та план

зонування території селища Маньківка Маньківської селищної ради Маньківського

району Черкаської області"

 

         Керуючисьст.ст.26, 59 Закону України «Про місцевесамоврядування в Україні», враховуючи протокол громадськихслуханьвід 05.12.2017 року щодо проекту Генерального плану та плану зонуваннятериторії селища МаньківкаМаньківськоїселищної ради Маньківського району Черкаськоїобласті, протоколмістобудівної ради при Управлінні з питаньмістобудування та архітектуриЧеркаськоїобласноїдержавноїадміністрації  №14 від 11.06.2020 року та довідкою про консультаціїстосовнозвіту про стратегічнуекологічнуоцінку генерального плану, розглянувшиматеріали проекту генерального плану селища Маньківка, з метою забезпеченняпланомірного, економічного, обґрунтованого і комплексного розвиткунаселенихпунктів, підвищенняїхрівня благоустрою та створеннясприятливих умов життєдіяльностінаселення, відповідно до ст.ст. 16, 17 Закону України «Про регулюваннямістобудівноїдіяльності», Закону України «Про стратегічнуекологічнуоцінку»,селищна рада вирішила:

 

         1.Затвердити містобудівнудокументацію «Генеральний план та план зонуваннятериторії селища МаньківкаМаньківськоїселищної ради Маньківського району Черкаськоїобласті», розроблену ТОВ «КайласАеро».

         2.ВиконавчомукомітетуМаньківськоїселищної ради замовитирозроблення проекту землеустроющодовстановлення (зміни) меж селища МаньківкаМаньківського району Черкаськоїобласті та подати його на затвердженнясесіїМаньківськоїселищної ради Черкаськоїобласті.

         3.Оприлюднити данерішення шляхом розміщенняйого на офіційномусайтіМаньківськоїселищної ради.

         4.Це рішеннянабираєчинності з моменту йогоприйняття.

         5.Контроль за виконаннямданогорішенняпокласти на постійнукомісію з питаньземельнихвідносин, архітектури,  містобудування,  промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, торгівлі, сферипослуг, євроінтеграції, інвестицій, з питанькомунальноївласності та житлово-комунальногогосподарстваМаньківськоїселищної ради.

 

         Селищний голова                                   В.М.Вівтенко

 

Пояснювальна записка до генерального плану смт Маньківка.pdf

Генеральний план смт Маньківка.jpg

Довідка проведення громадського обговорення звіту про СЕО.pdf

Протокол громадських слухань СЕО.pdf

План зонування території смт Маньківка.jpg